Rijksmuseum en wandeling door Amsterdam

Op woensdagmiddag 5 juli bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een rondleiding door het Rijksmuseum of een wandeling door het historisch centrum van Amsterdam. Voor toelichting zie het programma.

Rijksmuseum Rondleiding door het onbewuste
Kosten studenten: €10 overigen: €15 (dit is excl. toegang tot het museum!)
Verzamelen in het Rijksmuseum om 14.00
Maximum aantal deelnemers: 16

Rondleiding door het historisch centrum van Amsterdam
Kosten studenten: € 5,-  overigen: € 10,-.
Verzamelen bij de Oudemanhuispoort om 14.00
Maximum aantal deelnemers: 16

Je kunt je voor één van beide activiteiten opgeven door een mail te sturen naar Sylvia Janson: sjanson@xs4all.nl. En door het genoemde bedrag over te maken op NL38 INGB 0002 4312 23 t.n.v. SDM Janson Leeuwarden. Inschrijving is op volgorde van betaling.

Pin It on Pinterest