Thema: De verbeelding spreekt

Het zal dus vooral gaan over beelden, dromen, fantasie, beeldvorming, taal…

Onze verbeeldingskracht is voor de overleving van homo sapiens van enorm belang geweest, zo stelt de schrijver Hariri in zijn bestseller Sapiens, a Brief History of Humankind. Het is niet alleen dankzij onze taligheid, maar specifiek dankzij ons unieke vermogen te geloven in iets wat niet bestaat, dat de mens zich in groten getale heeft weten te verenigen en zo haar krachten kon bundelen en de heerschappij ging voeren over andere diersoorten. Als psychoanalytici weten we dat de verbeelding wezenlijk is voor de individuele psychische ontwikkeling. Spreken, beelden en de ontwikkeling van het denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de dagelijkse praktijk van de psychoanalyse spreken we, via de uitnodiging tot vrije associatie, de verbeelding aan. Met behulp van (dag)dromen, invallen, fantasieën van de analysand en ook via de rêverie van de analyticus ontsluiten we het onbewuste, een wereld die niet direct zichtbaar is. In de huidige maatschappij spelen beelden en beeldvorming een nadrukkelijke rol; graag willen we een psychoanalytische invalshoek hierop belichten. En natuurlijk willen we met een psychoanalytische blik de verbeelding in verschillende kunstuitingen een plaats geven. Het wordt een veelzijdig én diepgaand programma.

Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende opties. Zo is het mogelijk om in te schrijven voor het ‘basis’ deel: alleen de maandag en dinsdag. Of voor het deel ‘verdieping’: woensdag t/m vrijdag. En uiteraard is het mogelijk voor de gehele week in te schrijven. Deelnemers zijn niet verplicht elk onderdeel te volgen.

Summer University heeft geen bemoeienis met het verkrijgen van studiepunten voor deze week.

Klik op de personalia en titels van lezingen voor meer informatie.

 

Kosten:

Inleiding (ma en di):
studenten €55,-
overige geïnteresseerden €130,-

Verdieping (wo t/m vrij):
studenten €85,-
overige geïnteresseerden €180,-

Hele week:
studenten €110,-
overige geïnteresseerden €260,-

lunch, thee & koffie inbegrepen

  • Niets te tonen

Locatie (gebouw A) en zaalindeling

Download de folder

Pin It on Pinterest