Thema: De verbeelding spreekt

Het zal dus vooral gaan over beelden, dromen, fantasie, beeldvorming, taal…

Onze verbeeldingskracht is voor de overleving van homo sapiens van enorm belang geweest, zo stelt de schrijver Hariri in zijn bestseller Sapiens, a Brief History of Humankind. Het is niet alleen dankzij onze taligheid, maar specifiek dankzij ons unieke vermogen te geloven in iets wat niet bestaat, dat de mens zich in groten getale heeft weten te verenigen en zo haar krachten kon bundelen en de heerschappij ging voeren over andere diersoorten. Als psychoanalytici weten we dat de verbeelding wezenlijk is voor de individuele psychische ontwikkeling. Spreken, beelden en de ontwikkeling van het denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de dagelijkse praktijk van de psychoanalyse spreken we, via de uitnodiging tot vrije associatie, de verbeelding aan. Met behulp van (dag)dromen, invallen, fantasieën van de analysand en ook via de rêverie van de analyticus ontsluiten we het onbewuste, een wereld die niet direct zichtbaar is. In de huidige maatschappij spelen beelden en beeldvorming een nadrukkelijke rol; graag willen we een psychoanalytische invalshoek hierop belichten. En natuurlijk willen we met een psychoanalytische blik de verbeelding in verschillende kunstuitingen een plaats geven. Het wordt een veelzijdig én diepgaand programma.

Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende opties. Zo is het mogelijk om in te schrijven voor het ‘basis’ deel: alleen de maandag en dinsdag. Of voor het deel ‘verdieping’: woensdag t/m vrijdag. En uiteraard is het mogelijk voor de gehele week in te schrijven. Deelnemers zijn niet verplicht elk onderdeel te volgen.

Summer University heeft geen bemoeienis met het verkrijgen van studiepunten voor deze week.

Klik op de personalia en titels van lezingen voor meer informatie.

Wat is Summer University?

Locatie

Kosten

Kosten:

Inleiding (ma en di):
studenten €55,-
overige geïnteresseerden €130,-

Verdieping (wo t/m vrij):
studenten €85,-
overige geïnteresseerden €180,-

Hele week:
studenten €110,-
overige geïnteresseerden €260,-

lunch, thee & koffie inbegrepen

 Inleidend deel
Ma
1
jul
9.30 - 9.45
Welkom
Saskia Schmitz-Kooij
C0.01
9.45 - 11.00
Inleiding in de moderne psychoanalyse
 Marc Hamburger
C0.01
11.00 - 11.30
Koffie- en theepauze
 
 
11.30 - 12.30
Basisconcepten
 Cileke Exler
C0.01
12.30 - 13.30
Lunch
 
 
11.30 - 12.30
'Strips, Dromen en dagdromen'
Yasco Horsman 
C0.01
14.45 - 15.45
Psychische realiteit
 Marjolein de Craen
C0.01
16.15 - 17.15
‘De verbeelding aan de macht en de verbeelding van onmacht’
Wouter Gomperts
C0.01
17.30 - 19.00
Welkomstborrel
 
 
 
Di
2
jul
9.30 - 11.00
‘Moeder en baby: een unieke twee-eenheid’
Nelly Vlietstra-Zock
C0.01
11.00 - 11.30
Koffie- en theepauze
 
 
11.30 - 12.30
‘Verbeelding die draagt of fantasie die op hol slaat’ Kinderen met vroege negatieve levenservaringen
 Nicole Vliegen
C0.01
12.30 - 13.30
Lunch
 
 
13.30 - 14.30
Korte film ‘Visitors’ van Liza May Post
 Maartje Wortel leest voor uit eigen werk. Daarna gesprek met de schrijfster.
C0.01
14.45 - 15.45
‘Wanneer er geen later is.’ Over objectrelaties en suïcidaliteit in de adolescentie
 Eva Prinsen
C0.01
15.45 - 16.15
Koffie- en theepauze
 
 
16.15 - 17.15
‘Metaforen en beelden in psychoanalyse. Inzicht of verbeelding?’
Frans Schalkwijk
C0.01
 Verdiepend deel
Wo
3
jul
9.30 - 11.00
‘Dromen en verbeelding’
 Marc Hebbrecht
C0.01
11.00 - 11.30
Koffie- en theepauze
 
 
11.30 - 12.30
‘Psychoanalyse en het Evidence-Beest’
 Tinka Prast
C0.01
12.30 - 13.30
Lunch
 
 
13.30 - 14.30
Keuze uit culturele activiteiten in de stad. Aanvang vanaf 14.30
 
 
14.45 - 15.45
‘Wat zet de toon’. Muziek en verbeelding in Splendor
Ton Stufkens
 
15.45 - 16.15
Koffie- en theepauze
 
 
16.15 - 17.15
Informatie over psychoanalytische opleidingen
 
 
17.30 - 19.00
Meeting the Analyst en later op de avond... Borrel en pubquiz
 
 
 
Do
4
jul
9.30 - 11.00
‘Onbewuste fantasie, kennis en haar inhibities.’
 Michel van Veen
C0.01
9.30 - 11.00
Workshop Verbeelding in speltherapie
 Joey Stam
C1.06
11.00 - 11.30
Koffie- en theepauze
 
 
11.30 - 12.30
‘Scènes uit een huwelijk’: psychoanalyse en film.
 Peter Verstraten
C0.01
12.30 - 13.30
Lunch
 
 
13.30 - 14.30
Parallelsessies
 
 
14.45 - 15.45
Parallelsessies
 
 
15.45 - 16.15
Koffie- en theepauze
 
 
16.15 - 17.15
‘Beelden zijn hangende daden’ Neuropsychoanalyse en verbeelding
 Ariane Bazan
C0.01
 
Vr
5
jul
9.30 - 11.00
‘De bron van verbeelding’
 Rudi Vermote
C0.01
11.00 - 11.30
Koffie- en theepauze
 
 
11.30 - 12.30
Seksuele diversiteit en psychoanalyse: ’Yet each man kills the thing he loves’
Simone Logtenberg
C0.01
12.30 - 13.30
Lunch
 
 
13.30 - 14.30
‘Wat een portret’. Psychoanalyse en Fotografie
Willem Heuves 
C0.01
14.45 - 15.45
‘Verbeelding Spreekt?’
Paul Verhaeghe
C0.01
15.45 - 16.15
Kofie- en theepauze
 
 
16.15 - 17.15
Afsluiting
Saskia Schmitz-Kooij
C0.01
17.30 - 19.00
Afscheidsborrel
 
 

Parallelsessies

Wo
3
jul
14.30 - 16.30
Rondleiding Foam
Willem Heuves
 
Rondleiding Van Goghmuseum
Robert Uterwijk
 
Do
4
jul
13.30 - 14.30
Film
‘Toto le Héros’
Sacha Marlisa
C2.02
Paneldiscussie
Denk-beelden in de psychoanalyse
A.Bazan, L.Brameijer, A.Schut, M.Vysma
C1.08
Workshop
Immigrantenkinderen
Akke Veerman
C2.03
Workshop
Luisteren naar het onbewuste
Roger Borath
C2.05
Do
4
jul
15.00 - 16.00
Workshop
Psychotische ervaringen
Roderik Hendriks
C2.03
Workshop
Verbeelding van vrouwen
Marly Horsch
C2.05
Vr
5
jul
11.30 - 12.30
Klinisch seminaar
Dromen
Marc Hebbrecht, Mariette Kester
C1.06
Workshop
Gewetensvorming bij adolescenten
GeertJan Stams, Frans Schalkwijk
C1.08