Presentaties SU2021

‘Liefde in tijden van muzikale consumptie’
Jos de Backer en Katrien Foubert
Jos de Backer en Katrien Foubert brachten op de SU 2021 onder de titel ‘Liefde in tijden van muzikale consumptie’ een dansimprovisatie. Deze presentatie behelste een exploratie van deze intuïtieve idiosyncrasie binnen de kracht van de muzikale onmiddellijkheid. Een complexe dans van twee spelers waarin capaciteiten van receptiviteit, sensitiviteit en responsiviteit centraal staan. Begeleidende muziekfragmenten werden door hen beschikbaar gesteld. Prof. dr. Jos De Backer is coördinator en docent LUCA School of Arts en coördinator dienst muziektherapie UPC KU Leuven. Dr. Katrien Foubert is docente muziektherapie en postdoc onderzoeker aan LUCA School of Arts en docente aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.