Summer University Psychoanalyse

Welkom op de website van de Summer University Psychoanalyse. Iedere zomer wordt door de Nederlandse en Vlaamse psychoanalytische vereniging een Summer University Psychoanalyse georganiseerd om de dragende en vitale kracht van de psychoanalyse voor een breed publiek toegankelijk te maken.

De volgende Summer University Psychoanalyse wordt van 1-5 juli 2024 georganiseerd. Nieuw in 2024:

Special Friday:

This year The Summer University Psychoanalysis features a novelty: we will present a full day on Ethics in psychoanalytic practice on Friday 5th of July. Arjen Noordhof, Frans Schalkwijk and our guest speaker the British psychoanalyst Alessandra Lemma will each present a lecture on the topic and will participate in a panel discussion. All lectures will be in English, for this special friday a one day subscription is possible.  See for the full program www.psychoanalysesummer.nl

Accreditatie: Nederlandse accreditatie is aangevraagd bij NVvP, NVP en FGzPT ( accreditatietarief). Ook wordt accreditatie voor Vlaamse psychiaters geregeld ( overigen tarief). update toegekende accreditatie d.d.8juni2024: NVP: 9,5 punt deel I , 10 punten deel II. FGzPt: 6 punten deel I, 11 punten deel II. NVvP: volgt…

Couch surfing : mogelijkheden voor goedkope accommodatie in Amsterdam en omstreken. zie tickets voor meer info.

Het thema in 2024 is ‘Goed genoeg…Hoezo? ‘The good enough parent’ is een concept van de bekende psychoanalyticus Donald Winnicott. Een ouder die goed genoeg is, is ook een ouder die fouten maakt, faalt, mislukt, herstelt en repareert en daarmee het kind niet alleen bevrediging en bevestiging geeft, maar ook de kans geeft om frustraties en desillusies tot zich te kunnen nemen. Een ouder kortom die een kind helpt om te gaan met het echte leven.

Deze Summer University zullen we onder andere ingaan op de betekenis die Goed Genoeg in de psychoanalyse krijgt. Wat maakt een psychoanalyticus een goede analyticus? Hoe kunnen we kijken naar en omgaan met fouten? Wanneer is een psychoanalyse goed genoeg? Waarom streeft de psychoanalyse niet naar aanpassing aan de normaliteit, en maakt dat de psychoanalyse uniek? Deze en meer thema’s zullen aan bod komen. Het programma staat online, inschrijving vanaf medio maart..

De Summer University biedt studenten, psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, opleidelingen en andere geïnteresseerden een vijf daagse intensieve onderdompeling in theorie en praktijk van de psychoanalyse, iedere eerste week van juli op de UvA in Amsterdam. Er zijn voordrachten door psychoanalytici, workshops, klinische seminars, sociale en culturele activiteiten waarbij we steeds de verbinding tussen psychoanalyse, cultuur en maatschappij en de deelnemers zoeken.

Deel 1 ( ma en di) is meer introducerend, deel 2 ( wo,do,vr) meer verdiepend. Voorkennis is geen vereiste, deelname is mogelijk voor de gehele week of voor deel 1 of 2. In 2024 is ook alleen deelname op vrijdag 5 juli mogelijk. Door het jaar heen verschijnen nieuwsbrieven, columns en nieuwsberichten op de website en de facebookpagina.

Inschrijven

Ense Verstraete
Nieuwsbrief juni

4 juni 2024 | Nieuwsbrieven

Beste allen, Belangrijk nieuws nu de inschrijving voor de Summer University Psychoanalyse in volle gang is : Er zijn een paar belangrijke wijzigingen in het programma van de SU Psychoanalyse. Helaas zijn Alexandra Broeder, Bastiaan van Dongen en Juri Krivzov  in de afgelopen weken om diverse redenen onverwacht uitgevallen en kunnen hun voordracht tijdens de… Read more »

Lees meer
Nieuwsbrief mei

| Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief mei 2024 Dag allen, Het is alweer mei, de eerste week van juli komt langzaam dichterbij. Inmiddels hebben zich al heel wat mensen ingeschreven voor de Summer University en we kijken ernaar uit kennis te maken met nieuwe deelnemers. We kijken ook uit naar het weerzien met bekende gezichten. Nu we accreditatie hebben aangevraagd,… Read more »

Lees meer
Nieuwsbrief maart 2024

| Geen categorie, Nieuwsbrieven

Dag allen, De inschrijving is geopend! Vanaf vandaag kun je je voor twee, drie of voor vijf dagen inschrijven voor de Summer University Psychoanalyse 2024, met als thema Goed Genoeg…..Hoezo?  Zie hiervoor: https://psychoanalysesummer.nl/summer-university-1-5-juli-2024. Wij van het organiserend comité zijn blij dat nu ook de papieren folder gedrukt gaat worden en de digitale versie van de… Read more »

Lees meer