Summer University Psychoanalyse

Welkom op de website van de Summer University Psychoanalyse. Iedere zomer wordt door de Nederlandse en Vlaamse psychoanalytische vereniging een Summer University Psychoanalyse georganiseerd om de dragende en vitale kracht van de psychoanalyse voor een breed publiek toegankelijk te maken. We bieden studenten, psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, opleidelingen en andere geïnteresseerden vijf dagen lang een intensieve onderdompeling in theorie en praktijk van de psychoanalyse iedere eerste week van juli op de UvA in Amsterdam. Er zijn voordrachten door psychoanalytici, workshops, klinische seminars, sociale en culturele activiteiten waarbij we steeds de verbinding tussen psychoanalyse, cultuur en maatschappij en de deelnemers zoeken.

Deel 1 ( ma en di) is meer introducerend, deel 2 ( wo,do,vr) meer verdiepend. Voorkennis is geen vereiste, deelname is mogelijk voor de gehele week of voor deel 1 of 2. Voor de editie van 2024 wordt accreditatie aangevraagd bij de NVvP, FGzPt en NVP. Door het jaar heen verschijnen nieuwsbrieven, columns en nieuwsberichten op de website en de facebookpagina.

De volgende Summer University Psychoanalyse wordt van 1-5 juli 2024 georganiseerd. Het thema is ‘Goed genoeg…Hoezo? ‘.

‘The good enough parent’ is een concept van de bekende psychoanalyticus Donald Winnicott. Een ouder die goed genoeg is, is ook een ouder die fouten maakt, faalt, mislukt, herstelt en repareert en daarmee het kind niet alleen bevrediging en bevestiging geeft, maar ook de kans geeft om frustraties en desillusies tot zich te kunnen nemen. Een ouder kortom die een kind helpt om te gaan met het echte leven.

Deze Summer University zullen we onder andere ingaan op de betekenis die Goed Genoeg in de psychoanalyse krijgt. Wat maakt een psychoanalyticus een goede analyticus? Hoe kunnen we kijken naar en omgaan met fouten? Wanneer is een psychoanalyse goed genoeg? Waarom streeft de psychoanalyse niet naar aanpassing aan de normaliteit, en maakt dat de psychoanalyse uniek? Deze en meer thema’s zullen aan bod komen. Het programma staat online, inschrijving vanaf medio maart..

Inschrijven

Ense Verstraete
Nieuwsbrief mei

15 mei 2024 | Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief mei 2024 Dag allen, Het is alweer mei, de eerste week van juli komt langzaam dichterbij. Inmiddels hebben zich al heel wat mensen ingeschreven voor de Summer University en we kijken ernaar uit kennis te maken met nieuwe deelnemers. We kijken ook uit naar het weerzien met bekende gezichten. Nu we accreditatie hebben aangevraagd,… Read more »

Lees meer
Nieuwsbrief maart 2024

| Geen categorie, Nieuwsbrieven

Dag allen, De inschrijving is geopend! Vanaf vandaag kun je je voor twee, drie of voor vijf dagen inschrijven voor de Summer University Psychoanalyse 2024, met als thema Goed Genoeg…..Hoezo?  Zie hiervoor: https://psychoanalysesummer.nl/summer-university-1-5-juli-2024. Wij van het organiserend comité zijn blij dat nu ook de papieren folder gedrukt gaat worden en de digitale versie van de… Read more »

Lees meer
Nieuwsbrief februari 2024

| Nieuwsbrieven

Dag allemaal, In deze nieuwsbrief nemen we jullie een beetje mee in de voorbereidingen van de Summer University 2024. We hopen zeer binnenkort de folder, geprint en op de website, te kunnen presenteren. Voor de folder mogen we dit jaar gebruik maken van een afbeelding van de Belgische kunstenares Desiree Verstraete die prachtige Ensõ (Zen… Read more »

Lees meer