Thema 2020-21: ‘Liefde luistert, liefde fluistert’

Op woensdag 1 juli 2020 werd met De Kleine Digitale Summer University Psychoanalyse Editie 2020 het thema ‘Liefde luistert, liefde fluistert’ ingeleid onder grote belangstelling. We zien iedereen graag live terug van 5-9 juli 2021 op de Roeterseiland Campus van de UvA

Je vrijwillige bijdrage aan de Kleine Digitale Summer University ’20 kun je overmaken op rekeningnummer NL97 INGB 0000534781 t.n.v Nederlandse Psychoanalytische Vereniging NPaV, onder vermelding van SU2020. Het voorgestelde bedrag is 10 euro, ieder bedrag is welkom!

Programma Kleine Digitale Summer University Psychoanalyse                woensdag 1 juli 2020

09.30 – 10.30 uur              Voordracht Marc Hebbrecht: 
‘Psychoanalyse en liefde. Een eerste verkenning’

Wat kan de psychoanalyse kan bijdragen aan ons begrijpen van liefde en verliefdheid? Deze voordracht gaat onder andere in op het verschijnsel van de overdrachtsliefde, de drie liefdestheorieën van Freud, Balint’s onderscheid tussen genitale en primitieve liefde en de uitdaging die actuele maatschappelijke ontwikkelingen de psychoanalyse stelt. Een en ander wordt geïllustreerd met filmfragmenten en de liefdespoëzie van Pablo Neruda.

10.30 – 11.00 uur               Discussie met spreker en deelnemers

11.00 – 13.00 uur               Pauze

13.00 – 14.30 uur              Denkbeelden in de Psychoanalyse:

Interactieve voordracht door drie sprekers die vanuit Lacaniaanse invalshoek (Ariane Bazan), een Kleiniaanse benadering (Leontine Brameijer) en een intersubjectieve aanpak (Edwin Bouman) aspecten van de liefde in de psychoanalyse belichten.

Binnen de psychoanalyse bestaan verschillende denkrichtingen. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop de analyse vorm krijgt. Hoewel psychoanalytici meestal niet “in één hokje” willen worden ingedeeld, probeert dit programma duidelijker te maken waar de nuances naar voren komen. We zullen vanuit de verschillende ideeën over Liefde drie denkrichtingen nader verkennen.

14.30 – 15.00 uur               Discussie met sprekers en deelnemers

INSCHRIJVEN door een e-mail te sturen aan info@npav.nl ( niet via de inschrijfknop hieronder). Je ontvangt dan daags tevoren per e-mail een Zoom-link waarmee je op woensdag 1 juli kan inloggen.

Inschrijven

Kleine Digitale Summer University 1 juli 2020

7 juli 2020 | Geen categorie

voordracht Marc Hebbrecht: Psychoanalyse en Liefde. Een eerste verkenning Wat kan de psychoanalyse bijdragen aan ons begrijpen van liefde en verliefdheid? Deze voordracht van Marc Hebbrecht gaat onder andere in op het verschijnsel van de overdrachtsliefde, de drie liefdestheorieën van Freud, Balint’s onderscheid tussen genitale en primitieve liefde en de uitdaging die actuele maatschappelijke ontwikkelingen… Read more »

Lees meer
Collegereeks 2020-2021

| Geen categorie

De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging organiseert wederom drie blokken van vier avondcolleges voor studenten en basispsychologen* op het Olympiaplein. Met dit initiatief stelt de vereniging belangstellende studenten en basispsychologen* in de gelegenheid (verder) kennis te nemen van het psychoanalytische gedachtengoed. De docenten zijn ervaren psychoanalytici die rechtstreeks vanuit hun dagelijkse ervaring kunnen spreken over theorie en praktijk. Locatie: Olympiaplein 2, 1076AB, Amsterdam… Read more »

Lees meer
Nieuwsbrief kleine digitale SU

| Nieuwsbrieven

Beste allen,   Deze zomer organiseren we De Kleine Digitale Summer University Psychoanalyse editie 2020 op woensdag 1 juli van 09.30 – 15.00 uur (met een pauze tussen 11.00 en 13.00 uur). Deze dag vervangt de eerder geplande Summer University op de UvA, en is tevens een inleiding op het thema ‘Liefde luistert, liefde fluistert’.… Read more »

Lees meer