Summer University 2022

Wat is Summer University?

Locatie

Kosten

 Deel 1
Ma
4
jul
9.30 - 11.00
Welkom & Inleiding: Psychoanalyse nu. Een groot geheim?
Marc Hamburger
C1.03
11.00 - 11.30
Koffie- en theepauze
 
Hal-BG
11.30 - 12.30
Andersheid
Maggie Eybrechts
C1.03
12.30-13.30
Lunchpauze
 
Hal-BG
13.30-14.30
Tussen code, boodschap en onzin: Lacan’s visie op wat psychotische ervaringen vertellen
Stijn Vanheule
C1.03
14.45-15.45, vervolg 16.15-17.15
Geheimtaal
Joke van Leeuwen
C1.03
15.45-16.15
Koffie- en theepauze
 
Hal-BG
16.15-17.15
vervolg Geheimtaal
Joke van Leeuwen
C1.03
17:30-19:00
Welkomstborrel
 
Locatie volgt
 
Do
7
jul
09.30-11.00
Sloof of femme fatale? Over transitionele ruimte en geheimen als mogelijkheid tot experimenteren
Sylvia Janson
C1.03
11.00-11.30
Koffie- en theepauze
 
Hal-BG
11.30-12.30
Discretie en transparantie in de praktijk
Marc Hebbrecht
C1.03
12.30-13.30
Lunchpauze
 
Hal-BG
13.30-16.00
Documentaire: Weggewist
Harro Henkemans
C1.03
13.30-16.00
Of keuze uit parallelsessies
 
 
14.30-15.00
Koffie- en theepauze
 
Hal-BG
15.00-16.00
Vervolg Parallelsessies
 
 

Parallelsessies

Op donderdag krijg je keuze uit een aantal parallelsessies waarvoor een maximum aantal deelnemers geldt. Als een gewenste parallelsessie vol is wordt dat zichtbaar en kan je een andere kiezen. Als je geen keuze maakt voor een parallelsessie word je automatisch ingedeeld bij parallelsessie 1 in de plenaire zaal. De snelle inschrijver heeft dus de meest ruime keuze!

Alle klinische seminars (parallelsessies 2 t/m 5) zijn uitsluitend toegankelijk voor mensen met een BIG-registratie (psychiater/psychotherapie) of mensen die schriftelijk kunnen aantonen dat zij klinisch werkzaam zijn. Bij de inschrijving zal gevraagd worden naar een document dat dit aantoont (BIG no, een verklaring van een opleider, praktijkhouder of werkgever, of eigen verklaring.)

9.30 - 11.00

Welkom & Inleiding: Psychoanalyse nu. Een groot geheim?

Marc Hamburger

Studenten klinische psychologie en psychiatrie leren al decennialang dat de psychoanalyse niet meer bestaat. Desondanks blijven veel psychoanalytische concepten tot de verbeelding spreken, zoals droomanalyse, afweer, overdracht en het onbewuste. In dit inleidende college lopen we door de psychoanalyse anno 2022. Wat komen we daarin tegen en wat wordt ermee bedoeld? Welke begrippen zijn bruikbaar om de mens op een diep niveau te leren kennen, inclusief zijn meest persoonlijke fantasieën, angsten en geheimen?

Marc Hamburger is vrijgevestigd psychoanalyticus in Utrecht, werkzaam als supervisor en docent in het post-Masteronderwijs voor psychotherapeuten, psychiaters en psychoanalytici.

 

 

11.30 - 12.30

Andersheid

Maggie Eybrechts

Wat als geheimen van de maatschappij, in de vergetelheid geraakt, in onze psyche doorsijpelen? En wat als ze in de veiligheid van de behandelkamer opduiken? Maggie Eybrechts verkent geheimen die we voor onszelf en elkaar hebben rond het thema ‘Andersheid’ en gaat daarbij op zoek naar nieuwsgierigheid voor datgene in onszelf en in elkaar wat wij het liefst geheim willen houden.

Maggie Eybrechts is psychotherapeute en psychoanalytica i.o. met Antilliaanse roots. Zij is sinds tien jaar werkzaam in haar eigen praktijk in Amsterdam en Rotterdam.

13.30-14.30

Tussen code, boodschap en onzin: Lacan’s visie op wat psychotische ervaringen vertellen

Stijn Vanheule

Vanuit Lacan’s visie op hallucinaties bespreken we hoe psychotische ervaringen gestructureerd zijn en waarom deze steeds ook de uitdrukking zijn van een onbewuste waarheid. De specifieke vormentaal van de psychose maakt het lastig om deze te lezen, wat precies een van de grote uitdagingen is in het klinisch psychoanalytisch werk met psychose.

Stijn Vanheule is als hoogleraar psychoanalyse verbonden aan Universiteit Gent. Hij werkt tevens als psychoanalyticus in een private praktijk en is lid van de Kring voor Psychoanalyse en de New Lacanian School. 

 

14.45-15.45, vervolg 16.15-17.15

Geheimtaal

Joke van Leeuwen

Auteur, dichter, tekenaar en performer Joke van Leeuwen zal in verschillende vormen een serieuze en speelse bijdrage leveren aan het programma. Wat die zal inhouden is nog geheim.’

Joke van Leeuwen schrijft romans, poëzie en kinderboeken. Haar werk is veelvuldig vertaald en bekroond, zij treedt ook graag op. Haar laatste romans zijn ‘Feest van het begin’ (AKO Literatuurprijs 2013), ‘De onervarenen’ en ‘Hier’ en ‘Mijn leven als mens’ (2021). De laatste kinderboeken zijn ‘Ik heet Reinier en ons huis is afgebrand’ (2020) en ‘Toen ik’ (Zilveren Griffel 2018).

 

09.30-11.00

Gedeeld geheim is halve smart

Frans Schalkwijk

Spannend, een leuk geheim bewaren en je in stilte verheugen op het moment dat je het gaat delen. De geheimen waar je het in therapie over hebt zijn meestal onaangenaam om uit te spreken en  mensen sluiten hun behandeling soms af zonder hun geheim gedeeld te hebben. Daar hebben ze altijd een goede reden voor. Het nooit-gezegde uitspreken, maakt het verborgene waar en dat is pijnlijk. Ook is de inhoud bijna altijd beschamend omdat het nooit-gezegde is verbonden met wie je bent. Maar leven met schaamtevolle geheimen gaat samen met existentiële eenzaamheid en juist de angst ontmaskerd te worden. Eenmaal gedeeld, blijkt het delen van een geheim (op termijn) toch vooral een opluchting.

Prof. Dr. Frans Schalkwijk is psychoanalyticus en psychoanalytisch psychotherapeut, werkzaam in eigen praktijk. Tevens is hij bijzonder hoogleraar aan de UVA. Zijn interesse gaat met name uit naar schaamte en schuld, het geweten en narcisme. Hij schreef onder andere Dit is psychoanalyse (2006), Diagnostiek in de praktijk (2015) en Narcisme (2018). 

 

 

 

 

11.30-12.30

Wat als…? Gedachten over de gevolgen van afstand en adoptie.

 Jos van Mosel

Afgestaan en geadopteerd zijn is een feit dat in het leven van iemand die geadopteerd is in verschillende lagen betekenis krijgt. Het roept navenant veel en diverse gevoelens op. Geheimen, leugens en fantasieën over de achtergrond spelen daarbij een grote rol. Adoptie laat sporen na die ook voelbaar worden in de psychotherapeutische relatie en soms is de verwerking van het geadopteerd zijn de aanleiding voor de therapie. In deze voordracht ga ik in op verschillende verschijningsvormen van het adoptiethema in psychotherapieën met volwassenen: gehechtheid en hechtingsrupturen, overdracht en tegenoverdracht, existentiële vragen over de rol van lot en noodlot, en de zoektocht naar de eigen achtergrond.

Jos van Mosel is klinisch psycholoog, psychoanalyticus en systeemtherapeut, en is zelfstandig gevestigd in Leiden. Hij is lid, supervisor en leeranalyticus van  NPaV en NVPP.

13.30-14.30

Het geheim van de muziek

Marlies de Munck

Van oudsher is muziek verbonden met geheimen. In verschillende culturen leeft de overtuiging dat muziek iets fundamenteels kan openbaren dat ontoegankelijk is voor de andere zintuigen, en al helemaal voor de taal of de rede. Dat maakt muziek tot geheimbewaarder, maar tegelijk ook tot ultiem medium om geheimen mee te delen. Deze lezing reflecteert over de verschillende manieren waarop dat dubbele verbond tussen muziek en geheimen vorm kreeg in de loop van de geschiedenis.

Marlies De Munck is muziek- en cultuurfilosofe. Ze doceert aan de Universiteit Antwerpen en is als onderzoeker verbonden aan het Antwerp Research Institute for the Arts. Ze publiceerde verschillende essays over muziek en kunst, waaronder Waarom Chopin de regen niet wilde horen (2017), De vlucht van de nachtegaal. Een filosofisch pleidooi voor de muzikant (2019), en Ik zie bergen weer als bergen (2021).

14.45-15.45

Rêverieën in noten: een verborgen rijk van passie en angst?

Lies Wiersema

Wat gebeurt er wanneer je “freischwebend” luistert naar een muzikaal werk? Wat ligt er verborgen achter een reeks muzieknoten? En luister je anders wanneer je weet hebt van het leven van de kunstenaar en de omstandigheden waaronder een muzikaal werk tot stand kwam? Een muziekstuk dat expliciet speelt met deze vragen zal het onderwerp van de voordracht zijn, een voordracht die zowel musicologisch als psychoanalytisch van aard is. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het fenomeen van het groteske. Of er inderdaad een rijk van passie en angst te vinden is weten we wellicht aan het slot van mijn verhaal.

Lies Wiersema is psycholoog-psychotherapeut en psychoanalytica. Als psychoanalytica werkte zij vanaf de oprichting bij het Psychoanalytisch Instituut Utrecht en zijn opvolger het Nederlands Psychoanalytisch Instituut.

Zij is ook musicoloog en promoveerde in 2016 op een onderzoek naar doodsthematiek in muziek uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Als musicoloog schrijft zij programmatoelichtingen voor o.a. Preludium, het programmablad van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest.

16.15-17.15

Working Through Sessies

 

Working through (Durcharbeitung) is een psychoanalytische term die door Freud gemunt werd en die het noodzakelijke ‘verwerkings’proces aanduidt dat voorwaarde is voor een wezenlijke innerlijke verandering. De vertering van opgedane kennis of ervaring is wezenlijk om het werkelijk te kunnen integreren in het systeem.  In de Summeruniversity komen we in deze working through sessies in kleinere groepen bijeen om hetgeen we tot dan toe in de voordrachten hebben gehoord samen te beginnen te verwerken door gedachten, associaties en gevoelens en/of bezwaren uit te wisselen die de voordrachten in ons hebben opgeroepen.    

De sessies worden begeleid door een psychoanalyticus

20.00-22.30

Film: Frantz

Sacha Marlisa en Edwin Bouman

In Frantz, een film van François Ozon uit 2016, gonst het van de geheimen. De personages hebben bewust verborgen geheimen maar ook onbewuste geheimen die ons als toeschouwer uitnodigen om begrepen te worden. De Duitse Anna rouwt om haar verloofde die als soldaat is omgekomen in Frankrijk in de Eerste Wereldoorlog. Maar wie is die mysterieuze Fransman die zijn graf komt bezoeken? En waarom wil hij graag in contact komen met diens ouders?

De film werd eerder getoond en door Sacha Marlisa besproken in het kader van  ‘Psychoanalyse en Film’ in 2019.

Spreker is Sacha Marlisa, psychoanalyticus.                                        Moderator is Edwin Bouman, psychoanalyticus

Voor de film geldt een supplement van 10 euro

 

 

09.30-11.00

Denkbeelden in de psychoanalyse

Ariane Bazan, Leontine Brameijer, Arjen Schut en Ad Bolhuis

Binnen de psychoanalyse bestaan er verschillende denkrichtingen. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop de analyse vorm krijgt. En hoewel psychoanalytici niet “in één hokje” willen worden ingedeeld probeert dit programma duidelijker te maken waar de nuances naar voren komen. We zullen proberen deze verschillen te koppelen aan ideeën over Liefde.

Daartoe zijn sprekers uitgenodigd met een Lacaniaanse invalshoek (Ariane Bazan), een Kleiniaanse benadering (Leontine Brameijer) en een intersubjectieve ervarings-aanpak (Arjen Schut).

Prof.Dr.Ariane Bazan is hoogleraar klinische psychologie en psychopathologie Université de Lorraine en Université libre de Bruxelles, coordinatrice van de Réseau Francophone Neurosciences et Psychanalyse, kroniekschrijver bij De Standaard. Daarbij is zij ook als psychoanalytica werkzaam in een eigen praktijk. 

Drs.Leontine Brameijer is leeranalytica en supervisor van de NPaV en voert een praktijk voor psychoanalyse in Utrecht. Haar analytisch werk is ingebed in de theorieën van Sigmund Freud en Melanie Klein, en in de inzichten van de analytici behorend tot de Britse post-Kleiniaanse school

Drs. Ir. Arjen Schut is leeranalyticus en supervisor van de NPaV voor zowel volwassenen als kinderen en jeugd. Hij is werkzaam in een eigen praktijk te Amsterdam

Ad Bolhuis is moderator van ‘Denkbeelden’.  Hij is psychoanalyticus i. o., supervisor, coach, ex-huisarts en organisator van de SU.

11.30-12.30

Het schaduwspel

Ariane Bazan

‘Het schiet me te binnen… dat slag van mensen… het kan me niet bommen…’, zo spreekt Herman over zijn neerslachtige gevoel. Een deels onopgelost geheim van verraad en verlies weegt op hem, zoals uit zijn spreken zal blijken, maar dat zijn geheim met de oorlog te maken had, wist hij onbewust. Geheimen gonzen niet, ze schreeuwen, maar ze komen nooit met het label ‘dit is belangrijk’. In de Gestolen Brief van Edgar Allan Poe verschijnen ze in onschadelijk gemaakte flarden: vreemde fantasieën, terugkomende getallen of fonemen, zich opdringende zegswijzen, onbegrijpelijke leugens enz. Een analyticus is best ook steeds een Sherlock Holmes die zich op zijn primaire proces kan bogen om sporen tot spreken te brengen.

Ariane Bazan is hoogleraar klinische psychologie en psychopathologie Université de Lorraine en Université libre de Bruxelles, coördinatrice van de Réseau Francophone Neurosciences et Psychanalyse, kroniekschrijver bij De Standaard. 

13.45-15.15 of 15.30-17.00

Rondleiding door de geheimen van het Rijksmuseum

Robert Uterwijk

Onder leiding van kenner Robert Uterwijk ontdekken we in een rondleiding van anderhalf uur de verborgen geheimen van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Robert Uterwijk is kunsthistoricus en beeldend kunstenaar en zeer ervaren gids/rondleider van het Rijksmuseum en in het Van Gogh museum.

Voor de rondleiding geldt een supplement van 10 euro. Het toegangsbewijs voor het museum dien je zelf aan te schaffen.

16.15-17.15

Informatie psychoanalytische opleiding in Nederland en België

 

Op het Olympiaplein no 4 in Amsterdam, het huis van de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPAV) worden twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd; één over de opleiding tot psychoanalyticus bij de Nederlandse Vereniging (NPAV) en één over de opleiding tot psychoanalyticus bij de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse (BVP). Iedereen welkom die enige interesse heeft in de opleiding.

18.00-19.00

Meeting the Analyst

 

Dichterbij de psychoanalyse gaat u deze week misschien wel niet komen.. Meeting the Analyst biedt een ontmoeting met een psychoanalytica of psychoanalyticus in de eigen spreekkamer. Dé gelegenheid om alle ins en outs van de dagelijkse praktijk te horen, de vragen te stellen die de hele week al op het puntje van uw tong liggen, de uitgelezen kans om een sofa in gebruik van dichtbij te bekijken, en misschien wel uit te proberen.. 

09.30-11.00

Sloof of femme fatale? Over transitionele ruimte en geheimen als mogelijkheid tot experimenteren

Sylvia Janson

In de lezing bespreek ik de analyse van een vrouw, die een geheim leven leidt op internet en zo probeert om een dwingende behoeften aan contact en leegte op te vullen. Haar geheime wereld kan gezien worden als symptoom van een stagnatie rond afhankelijkheidsconflicten, maar blijkt ook een wereld die ruimte geeft aan ontwikkeling. Juist vanwege het geheime en transitionele karakter dat internet biedt, kan zij haar fantasieën verkennen en experimenteren met zichzelf. In de lezing ga ik in op transitionele fenomenen en de functie die internet heeft gehad in haar ontwikkeling van verlammende afhankelijkheid naar meer gesepareerdheid.

Sylvia Janson is psychoanalytica en klinisch psycholoog vrijgevestigd in Leeuwarden

11.30-12.30

Discretie en transparantie in de praktijk

Marc Hebbrecht

In de huidige tijd van transparantie, ontstaat behoefte aan discretie. De ‘exposure samenleving’ waar iedereen geneigd is om zich via sociale media aan anderen te laten zien, dreigt de therapieruimte binnen te dringen. Gelukkig blijft de psychoanalytische ruimte een discrete plek afgeschermd van opdringerige publieke transparantie. De behoefte aan privacy en discretie zal alleen maar toenemen. Af en toe zijn er momenten waarbij de psychoanalyticus zal spreken en meer van zichzelf dient te onthullen.

Marc Hebbrecht is psychiater, psychotherapeut en psychoanalyticus. Hij is opleider bij de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse waarvan hij de huidige wetenschappelijke secretaris is. Verder is hij verbonden aan de postgraduaat opleidingen in de psychoanalytische therapie van de KU Leuven en de integratieve psychotherapie van Universiteit van Antwerpen. Hij is werkzaam in Tongeren en in het UPC KU Leuven, campus Kortenberg.

13.30-16.00

Documentaire: Weggewist

Harro Henkemans

De getoonde documentaire “Weggewist” gaat over het leven, de muziek en de gedachtes van Hans Henkemans (1913-1995) en is gemaakt door regisseur Harro Henkemans: zijn achterneef. Hans Henkemans was een groot pianist en componist en werkte later als psychiater, vaak voor musici en andere kunstenaars. Hij schreef over de betekenis van muziek en het oceanische gevoel wat muziek teweeg kan brengen; en benoemt dat als sublimatie van negatieve gevoelens. Sublimatie wordt gezien als het meest gezonde afweermechanisme en het is interessant hoe daarover is nagedacht in de psychoanalyse. Want bestaat het wel? Of moet sublimatie gezien worden als de hoeksteen van de behandeling?

Harro Henkemans (1973), Nederlandse documentaire maker, afgestudeerd aan de HKU, studeerde twee jaar psychologie aan de UVA, volgde vakken visuele antropologie en was drummer en zanger van diverse popbandjes

Ad Bolhuis is psychoanalyticus i.o., supervisor, coach en ex -huisarts

09.30-11.00

Spreken en schrijven over geheimen uit de consultatiekamer. Gevalstudies in tijden van AVG

Reitske Meganck

De gevalsstudie is de onderzoeksmethode bij uitstek in de psychoanalyse. Het was voor Freud de manier om zijn theorie op te bouwen en zijn gevalstudies worden nog steeds gelezen. Getuigen over het eigen werk in verenigingen, studiedagen of congressen via gevalsbesprekingen is een kernaspect van psychoanalytisch werk en vorming. Zowel klinische als systematische gevalsstudies zijn ook in het wetenschappelijke veld als methode niet weg te denken. Naast ethische en deontologische kwesties, die reeds lang voor discussie zorgen, stelt de huidige AVG/GDPR regelgeving ons voor bijkomende uitdagingen. Op deze vragen, waarop eenduidige antwoorden onvermijdelijk ontbreken, wordt tijdens deze lezing ingegaan.

Reitske Meganck is klinisch psycholoog en psychoanalytisch psychotherapeut. Ze is als hoofddocent verbonden aan de Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie van de Universiteit Gent. Ze doceert vakken over kwalitatief onderzoek, diagnostiek en psychoanalytisch werken met kinderen en jongeren. Haar onderzoek focust op uitkomsten en processen van psychoanalytische therapie en vertrekt veelal vanuit een idiografisch perspectief. Ze is ook één van de grondleggers van het Single Case Archive, een vrij toegankelijke online databank van gepubliceerde gevalstudies. Verder heeft ze ook een privépraktijk als psychoanalytisch therapeut.

11.30-12.30

Silence will not protect you

Nelleke Nicolai

In deze voordracht wordt het effect van seksueel misbruik op de affectieve en somatische huishouding besproken. Prijsgeven van het geheim leidt vaak genoeg tot een negatieve reactie van de omgeving. Soms ook in psychotherapie, waar onder het mom van stabilisatie of een theoretisch kader het trauma en de gevolgen  ervan onbesproken blijven.   Aan de hand  van casuïstiek en het artikel van Ferenczi  “The Confusion of tongues” zal Nelleke Nicolai bespreken wat wel en niet te doen.

Nelleke J Nicolai  is psychiater n.p, psychoanalyticus, psychotherapeut.  Ze schreef over seksueel geweld, gender, hechting en trauma.  Ze is o.a. auteur van  Emotieregulatie”” (2016)  en “In levende lijve: het lichaam in psychotherapie”( 2020). 

13.30-14.30

De geheimtaal van poëzie en beeldende kunst

Marion Wolfis

Taal schiet altijd tekort om te verwoorden wat we ‘ten diepste’ voelen. Terwijl dit nou juist het meest ‘waar’ voelt. En door dat tekort blijven we op zoek gaan naar nooit verzadigende ‘verwoordingen’ van het onverwoordbare ‘iets’. Dat doen we in de psychoanalyse. En dat doet de kunstenaar ook. De kunstenaar biedt ons een bijzondere toegang tot het onuitsprekelijke via de kunst, muziek en poëzie. Je zou het geheimtaal kunnen noemen.

Marion Wolfis is psychotherapeut en psychoanalytica i.o. Zij is kandidaat-lid van NPAV en leertherapeut NVP en is zelfstandig gevestigd in Maastricht.

 

 

14.45-15.45

Het unheimliche van geheimen

Lut de Rijdt

Ge-heim-en zijn un-heim-lich. In de psychose van een jonge, creatieve vrouw spelen gezinsgeheimen een rol in het ontstaan van de ernstige symptomen. Haar geschiedenis illustreert hoe kinderen in hun ontwikkeling met geheimen leren omgaan, maar ook dat niet ieder geheim even zwaar ‘weegt’. We vragen ons of geheimpjes van de kindertijd structureel anders functioneren dan geheimen van volwassenen die zowel intrapsychisch als relationeel grote schade kunnen aanrichten. Is het mogelijk dat ‘geheimpjes’ toegang geven tot een transitionele ruimte en zelfs kunnen helpen om de grote geheimen van het leven draaglijker te maken?

Lut De Rijdt is psychiater en psychoanalytica bij de Belgische School voor Psychoanalyse. Ze is werkzaam in haar privépraktijk.

 

 

Parallelsessie 1

documentaire: Weggewist

Harro Henkemans en Ad Bolhuis

De getoonde documentaire “Weggewist” gaat over het leven, de muziek en de gedachtes van Hans Henkemans (1913-1995) en is gemaakt door regisseur Harro Henkemans: zijn achterneef. Hans Henkemans was een groot pianist en componist en werkte later als psychiater, vaak voor musici en andere kunstenaars. Hij schreef over de betekenis van muziek en het oceanische gevoel wat muziek teweeg kan brengen; en benoemt dat als sublimatie van negatieve gevoelens. Sublimatie wordt gezien als het meest gezonde afweermechanisme en het is interessant hoe daarover is nagedacht in de psychoanalyse. Want bestaat het wel? Of moet sublimatie gezien worden als de hoeksteen van de behandeling?

Harro Henkemans (1973), Nederlandse documentaire maker, afgestudeerd aan de HKU, studeerde twee jaar psychologie aan de UVA, volgde vakken visuele antropologie en was drummer en zanger van diverse popbandjes

Ad Bolhuis, psychoanalyticus i.o., supervisor&coach, voorheen Huisarts

 

 

Parallelsessie 2

Casuïstiek bespreken

o.l.v Simone Logtenberg

In deze casuïstiekbespreking is er ruimte voor enkele deelnemers om een casus in te brengen die we op een psychoanalytische manier zullen bespreken. Dat betekent dat we met elkaar kijken hoe we de problematiek van de patiënt psychoanalytisch kunnen begrijpen en ook mogelijkheden verkennen hoe de therapeut dit psychoanalytisch kan benaderen.

Deelnemers die geïnteresseerd zijn om een casus in te brengen kunnen vooraf per e-mail contact opnemen met Simone Logtenberg, casuïstiekleider.  contact@praktijklogtenberg.nl

De casuïstiekbespreking is uitsluitend toegankelijk voor mensen met een BIG-registratie of mensen die schriftelijk kunnen aantonen dat zij klinisch werkzaam zijn (een verklaring van een opleider, praktijkhouder of werkgever etc.). Bij twijfel kunt u contact opnemen via info@npav.nl. De vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd door het beroepsgeheim of een schriftelijke geheimhoudingsverklaring in het geval van niet-BIG-geregistreerde klinisch werkenden

parallelsessie 3

klinisch seminaar

Philip Koster en Roderik Hendriks

Het klinisch seminaar is bedoeld om de psychoanalytische manier van werken te illustreren en  om er zelf praktisch mee kennis te maken. In een kleine groep wordt stilgestaan bij klinisch materiaal, dat wordt ingebracht door een (kandidaat)analyticus en/of psychotherapeut. Dit gebeurt onder leiding van een ervaren leeranalyticus. De bedoeling is dat deelnemers vrij associëren op het materiaal naar aanwijzing van de groepsleider en dat op deze wijze een verdiepend inzicht ontstaat over hetgeen zich afspeelt tussen de analyticus en de patiënt. Daarbij is van belang zonder terughouden te zeggen wat er opkomt om zo het onbewuste van ieder aan het woord te laten. Deze hardop uitgesproken gedachten, gevoelens, gewaarwordingen en fantasieën samen, leveren een bijdrage aan het begrip van wat zich in de spreekkamer afspeelt op een ander niveau dan dat van het cognitieve weten. Het gaat om het beleven, zich laten beïnvloeden door het materiaal en zodoende het mogelijk in contact komen met de betekenis van de onbewuste ervaringen van het analytisch koppel, de deelnemers en de groep als geheel.

Referent is Philip Koster, psychoanalyticus en psychotherapeut. Hij houdt praktijk voor volwassenen en adolescenten in Haarlem.

Seminarleider is Roderik Hendriks, psychoanalyticus en klinisch psycholoog. Hij houdt praktijk in Amsterdam en Laren.

Alle klinische seminaars zijn uitsluitend toegankelijk voor mensen met een BIG-registratie of mensen die schriftelijk kunnen aantonen dat zij klinisch werkzaam zijn (een verklaring van een opleider, praktijkhouder of werkgever etc.). Bij twijfel kunt u contact opnemen via info@npav.nl. De vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd door het beroepsgeheim of een schriftelijke geheimhoudingsverklaring in het geval van niet-BIG-geregistreerde klinisch werkenden

Parallelsessie 4

Klinisch Seminaar Kinderanalyse

Babette Bijlsma en Marian Ploegmakers

Het klinisch seminaar kinderanalyse is bedoeld om de psychoanalytische manier van werken met kinderen te illustreren en  om er zelf praktisch mee kennis te maken. In een kleine groep wordt stilgestaan bij klinisch materiaal, dat wordt ingebracht door een (kandidaat)analyticus en/of psychotherapeut. Dit gebeurt onder leiding van een ervaren leeranalyticus. De bedoeling is dat deelnemers vrij associëren op het materiaal naar aanwijzing van de groepsleider en dat op deze wijze een verdiepend inzicht ontstaat over hetgeen zich afspeelt tussen de analyticus en de patiënt. Daarbij is van belang zonder terughouden te zeggen wat er opkomt om zo het onbewuste van ieder aan het woord te laten. Deze hardop uitgesproken gedachten, gevoelens, gewaarwordingen en fantasieën samen, leveren een bijdrage aan het begrip van wat zich in de spreekkamer afspeelt op een ander niveau dan dat van het cognitieve weten. Het gaat om het beleven, zich laten beïnvloeden door het materiaal en zodoende het mogelijk in contact komen met de betekenis van de onbewuste ervaringen van het analytisch koppel, de deelnemers en de groep als geheel.

Referent is Babette Bijlsma, psychoanalytica voor kinderen en volwassenen. Zij is werkzaam in een eigen praktijk in Amsterdam.

Seminarleider is Marian Ploegmakers, psychoanalytica voor kinderen en volwassenen. Zij is opleider bij de NPaV en werkzaam in eigen praktijk in Amsterdam.

Alle klinische seminaars zijn uitsluitend toegankelijk voor mensen met een BIG-registratie of mensen die schriftelijk kunnen aantonen dat zij klinisch werkzaam zijn (een verklaring van een opleider, praktijkhouder of werkgever etc.). Bij twijfel kunt u contact opnemen via info@npav.nl. De vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd door het beroepsgeheim of een schriftelijke geheimhoudingsverklaring in het geval van niet-BIG-geregistreerde klinisch werkenden

Parallelsessie 5

Klinisch Seminaar

Melanie de Boever en Christine Franckx

Het klinisch seminaar is bedoeld om de psychoanalytische manier van werken te illustreren en  om er zelf praktisch mee kennis te maken. In een kleine groep wordt stilgestaan bij klinisch materiaal, dat wordt ingebracht door een (kandidaat)analyticus en/of psychotherapeut. Dit gebeurt onder leiding van een ervaren leeranalyticus. De bedoeling is dat deelnemers vrij associëren op het materiaal naar aanwijzing van de groepsleider en dat op deze wijze een verdiepend inzicht ontstaat over hetgeen zich afspeelt tussen de analyticus en de patiënt. Daarbij is van belang zonder terughouden te zeggen wat er opkomt om zo het onbewuste van ieder aan het woord te laten. Deze hardop uitgesproken gedachten, gevoelens, gewaarwordingen en fantasieën samen, leveren een bijdrage aan het begrip van wat zich in de spreekkamer afspeelt op een ander niveau dan dat van het cognitieve weten. Het gaat om het beleven, zich laten beïnvloeden door het materiaal en zodoende het mogelijk in contact komen met de betekenis van de onbewuste ervaringen van het analytisch koppel, de deelnemers en de groep als geheel.

Referent is Melanie de Boever, klinisch psycholoog in opleiding en werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige in psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge.

Seminarleider is Christine Franckx, psychiater en psychoanalytica en opleider bij de BVP.

Alle klinische seminaars zijn uitsluitend toegankelijk voor mensen met een BIG-registratie of mensen die schriftelijk kunnen aantonen dat zij klinisch werkzaam zijn (een verklaring van een opleider, praktijkhouder of werkgever etc.). Bij twijfel kunt u contact opnemen via info@npav.nl. De vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd door het beroepsgeheim of een schriftelijke geheimhoudingsverklaring in het geval van niet-BIG-geregistreerde klinisch werkenden

Parallelsessie 6

Klinisch Seminar

Esther Swart en Marja Wille

Het klinisch seminaar is bedoeld om de psychoanalytische manier van werken te illustreren en  om er zelf praktisch mee kennis te maken. In een kleine groep wordt stilgestaan bij klinisch materiaal, dat wordt ingebracht door een (kandidaat)analyticus en/of psychotherapeut. Dit gebeurt onder leiding van een ervaren leeranalyticus. De bedoeling is dat deelnemers vrij associëren op het materiaal naar aanwijzing van de groepsleider en dat op deze wijze een verdiepend inzicht ontstaat over hetgeen zich afspeelt tussen de analyticus en de patiënt. Daarbij is van belang zonder terughouden te zeggen wat er opkomt om zo het onbewuste van ieder aan het woord te laten. Deze hardop uitgesproken gedachten, gevoelens, gewaarwordingen en fantasieën samen, leveren een bijdrage aan het begrip van wat zich in de spreekkamer afspeelt op een ander niveau dan dat van het cognitieve weten. Het gaat om het beleven, zich laten beïnvloeden door het materiaal en zodoende het mogelijk in contact komen met de betekenis van de onbewuste ervaringen van het analytisch koppel, de deelnemers en de groep als geheel.

Referent is Esther Swart, psychotherapeut en psychoanalytica i.o. Zij is werkzaam in een eigen praktijk in Amsterdam.

Seminarleider is Marja Wille, psychoanalytica. Zij is opleider bij de NPaV en is werkzaam in een eigen praktijk in Haarlem en Amsterdam

Alle klinische seminaars zijn uitsluitend toegankelijk voor mensen met een BIG-registratie of mensen die schriftelijk kunnen aantonen dat zij klinisch werkzaam zijn (een verklaring van een opleider, praktijkhouder of werkgever etc.). Bij twijfel kunt u contact opnemen via info@npav.nl. De vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd door het beroepsgeheim of een schriftelijke geheimhoudingsverklaring in het geval van niet-BIG-geregistreerde klinisch werkenden