Nieuwsbrief mei

Simone Logtenberg  |  15 mei 2024  |  Nieuwsbrieven


Nieuwsbrief mei 2024

Dag allen,

Het is alweer mei, de eerste week van juli komt langzaam dichterbij. Inmiddels hebben zich al heel wat mensen ingeschreven voor de Summer University en we kijken ernaar uit kennis te maken met nieuwe deelnemers. We kijken ook uit naar het weerzien met bekende gezichten. Nu we accreditatie hebben aangevraagd, hopen we dat het voor psychotherapeuten en psychiaters beter te regelen is om meerdere dagen met het programma mee te kunnen doen.

In deze nieuwsbrief een klein voorproefje van wat jullie tijdens het inleidende deel van de week, de eerste twee dagen, kunnen verwachten.

In de openingslezing zal Marjolein de Craen vertellen over het werk van Melanie Klein en dan met name over een belangrijk begrip van Klein, de ‘Depressieve Positie’. Volgens Klein is het de depressieve positie welke ons helpt om te gaan met de realiteit en al haar (on)volkomenheden.

Edwin Bouman neemt ons vervolgens mee in een ‘Eerste Gesprek’ en hoe je tijdens deze ontmoeting al psychoanalytisch kunt handelen en kijken.

Na Edwin Bouman zou theatermaakster Alexandra Broeder een voordracht verzorgen, helaas heeft zij vanwege persoonlijke omstandigheden af moeten zeggen. We zijn inmiddels op zoek naar een gelijkwaardig en kunstzinnig alternatief.

De eerste dag van het inleidend deel wordt afgesloten met een lezing van Simone Logtenberg en Kristel Bleyen. Zij gaan in op het bekende adagium van Wilfred Bion, ‘No Memory, No Desire’. Hoe kan ‘zonder herinnering, zonder verlangen’ ons helpen ons werk te doen?

Dit jaar hebben we na iedere lezing ruimschoots de tijd ingepland om samen met de spreker en vooral ook samen met elkaar van gedachten te wisselen over hetgeen aan de orde is gekomen tijdens de lezing.  Een soort ‘Continuous Working Through’, als het ware.

Op dinsdag is er -extra- aandacht voor kinder-analytische behandelingen. Met de lezing: ‘Monsters en Co.’ zal Roberte Korthals Altes ons op de dinsdagochtend een inkijkje geven in het proces van een kinderanalyse, waarbij het spel zo belangrijk is, evenals de relatie tussen het kind en de analyticus.

Na de koffie vertelt Eva van Malderen ons meer over het werk van Donald Winnicott. Het thema van de Summer University, ‘Goed Genoeg’, hebben we aan zijn werk ontleent. En zo zijn er meer termen van Winnicott haast ongemerkt gemeengoed geworden en waar Eva op in zal gaan.

Tijdens de Working Through is er ruimte om stil te staan bij jullie ervaringen, invallen en associaties gedurende deze eerste twee dagen.

De dinsdag zal worden afgesloten met de indrukwekkende film Muidhond, waarin we de worsteling zien van Jonathan, begin twintig, die erotische gevoelens heeft voor zijn buurmeisje van negen jaar. De film wordt ingeleid door Sacha Marlisa, Edwin Bouman en Merle Heinemijer en na de film is er tijd om met hen en met elkaar over de film in gesprek te gaan.

Tenslotte hopen we jullie dan op de eerste borrel van de week te kunnen treffen!

In de volgende nieuwsbrief meer over het tweede deel van het programma.

Namens het organiserend comité,

Esther Swart