Nieuwsbrief januari, Het is tijd.

Marion Wolfis  |  27 januari 2023  |  Nieuwsbrieven


Beste allen,

We hebben nog even tijd nodig, maar zeer binnenkort staat het programma van dit jaar op de website en kunnen jullie een kijkje nemen om te zien wie er gaan spreken. Het is een thema waar we nog veel meer dagen mee hadden kunnen vullen, en dat zien we ook terug in de zeer pakkende samenvattingen van de lezingen van de sprekers. Dus reserveer de data 3-7 juli 2023 alvast in jullie agenda en attendeer je collega’s. Dit jubileumjaar zou je eigenlijk niet mogen missen. Binnenkort meer dus.

Verder in deze Nieuwsbrief;

  • Nieuws van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse
  • Nieuws van de Nederlandse psychoanalytische Vereniging (Reminder)

Nieuws van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse

SOCIÉTÉ BELGE DE PSYCHANALYSE BELGISCHE VERENIGING VOOR PSYCHOANALYSE asbl – vzw

Vrijdag 10-2-2023 om 20:00 uur

De Belgische Vereniging voor Psychoanalyse heeft het grote genoegen u uit te nodigen voor de conferentie gegeven door Dr Valérie Bouville (Psychoanalytica DPV/IPA, Bonn).

Moedertaal, vreemde taal: welk verschil?

Door de globalisering worden steeds meer patiënten behandeld door psychoanalytici die niet hun moedertaal spreken. Deskundigen zijn het erover eens dat het leren van de taal van het gastland een hoeksteen is van de integratie van een migrant.Om de motieven om een taal te leren of te verwerpen te begrijpen, onderzoekt de auteur de relatie tussen talen en het psychisch apparaat. Ze zal met klinische vignetten uit psychotherapeutische en analytische behandelingen illustreren hoe taal, hetzij moedertaal of vreemde taal, een boodschapper wordt van onbewuste geheugensporen en de relationele geschiedenis draagt. Het is deze boodschap die we in de analytische behandeling ontcijferen om de geschiedenis van subject met zijn of haar taal/talen aan het licht te brengen.

Dr Valérie Bouville, PhD werd in 1963 in Frankrijk geboren.

Na haar studies psychologie in Parijs en geneeskunde in Parijs en Berlijn, specialiseerde zij zich in psychiatrie en psychotherapie in Berlijn. Ze is psychoanalyticus en opleider van de IPA en de Duitse Psychoanalytische Vereniging (DPV), waarvan ze tussen 2019 en 2021 voorzitter was en waarvan ze nu nog vicevoorzitter is. Ze heeft haar eigen praktijk in Bonn. Haar drie interesses zijn de relatie tussen taal en psyche, de invloed van verschillende culturen op psychische ontwikkeling en identiteit en de transgenerationele overdracht van psychische mechanismen. 

PROGRAMMA VAN DE AVOND

20:00 Verwelkoming van de deelnemers

20.30 Lezing: mevrouw Valérie Bouville (DPV/IPA) 

21.30 Discussie: mevrouw Theresa Spadotto (SBP/IPA) 

21.45 Discussie met het publiek

22:30 Drink

Avond georganiseerd door Marc Hebbrecht, voorzitter

Katy Bogliatto, wetenschappelijk secretaris

Diana Messina-Pizzuti, voorzitter Pedagogische commissie

PRAKTISCHE INFORMATIE

Informatie en online inschrijving: www.psychanalyse.be

Plaats: Belgische Vereniging voor Psychoanalyse

Emile Clausstraat 49, 1e verdieping, 1050 Brussel 

Of via videoconferentie Zoom

Deelnamekosten:

– Niet-leden: 25€ (**)

– Leden: 15€ (**)

– Student, werkloos: 7€ (***)

(*) Na 10 januari 2023 zal een bedrag van 10€, dat administratieve kosten vertegenwoordigt, worden afgetrokken van de terugbetaling van annuleringen.

(**) Na 01/02/2023 is geen terugbetaling meer mogelijk.

(***) Geen terugbetaling mogelijk

Nieuws van de Nederlandse psychoanalytische Vereniging

Reminder Voorlichtingsbijeenkomst voor de opleiding van de NPAV NB: 1 februari

Wanneer: woensdag 1 februari 2023 Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Waar: Olympiaplein 2-4

De toelatingsprocedure voor deze opleiding vraagt tijd en zorgvuldigheid. Daarom kunnen wij bij aanmeldingen na 1 mei niet garanderen deze voor september te hebben afgerond.
Inschrijving voor deze voorlichtingsavond bij het secretariaat van de NPaV: info@npav.nl.

Wij heten iedereen die belangstelling heeft van harte welkom om contact met ons op te nemen. Informatie bij Angela Binken of Annick Grove, te bereiken op het secretariaat van de NPaV, 020-6737389 (ma + do), Olympiaplein 2, 1076 AB Amsterdam

Een hartelijke groet, mede namens de organisatie van de Summer University Psychoanalyse,

Marion Wolfis