Nieuwsbrief november 2017

  |  17 november 2017  |  Nieuwsbrieven

Beste

De voorbereidingen voor de volgende Summer University zijn in volle gang. In 2018 is het al weer de vijfde keer. Een jubileum dus! We willen er daarom graag een feestelijk tintje aan geven. Mocht je er ideeën over hebben dan…

Artikel Leeuwarder Courant & reactie Sylvia Janson

  |  3 november 2017  |  Media

Lees het artikel in de Leeuwarder Courant van 24 oktober 2017 en de reactie van Sylvia Janson op 27 oktober 2017