Nieuwsbrief juli 2019

  |  6 augustus 2019  |  Nieuwsbrieven


Beste Allen,

Aan het einde van de maand, uitgepuft van de hitte die over ons heengolfde, kijken we met tevredenheid terug op een zeer geslaagde editie van Summeruniversity in de eerste week van deze zomermaand. De verbeelding heeft gesproken! We hebben een intensieve week beleefd met meer dan 150 deelnemers en meer dan dertig psychoanalytici en andere sprekers die zeer actief, gedreven en enthousiast met elkaar de week tot een succes hebben gemaakt en velen van ons hebben geraakt en hopelijk geïnspireerd tot verdere verdieping in of ervaring met de psychoanalyse . Iedereen die aanwezig was en/of anderszins een bijdrage heeft geleverd, nog eens hartelijk dank!
Na de zomer gaan we alweer aan de slag voor de Summeruniversity 2020, in deze nieuwsbrief nog een bericht over de afgelopen editie en een oproep voor de komende SU!

OPROEP DENKTANK
Vanaf het eerste jaar van de Summeruniversity is er spontaan en geleidelijk een psychoanalytisch denktank ontstaan; een groepje jonge mensen- voornamelijk studenten, die zich in voorbereiding van en tijdens de week ieder jaar hebben ingespannen de organisatie bij te staan door middel van PR activiteiten op social media, technische ondersteuning, de organisatie van het sociale (café)programma tijdens de SU en ontelbare overige hand- en spandiensten. Sinds dit jaar is de oorspronkelijke Nederlandse groep bestaande uit Maarten, Niels, Leonie, Jacob, Marieke en Niek uitgebreid met drie jonge Vlaamse collega’s: Tatjana, Anaïs en Simon. De Nederlandse groep is samen met de SU ook zes jaar ouder geworden en inmiddels zoals dat gaat- student-af: Zij zoekt daarom naarstig naar vervanging van zichzelf! Bij voorkeur zoeken we studenten of jong afgestudeerden die nog een connectie hebben met studerenden en de universiteit omdat we graag met de Summeruniversity jonge mensen willen bereiken.
Mocht je interesse hebben of er meer van willen weten, laat graag iets van je horen via: denktank@psychoanalysesummer.nl
Het is geen probleem als je tijdsinvestering of bijdrage beperkt kan zijn, alle beetjes helpen!

POWERPOINT
Op veler verzoek hebben we de sprekers tijdens de SU gevraagd hun powerpoints ter beschikking te stellen aan de deelnemers. Je kan deze opvragen door een mailtje te sturen aan info@npav.nl o.v.v je naam en van welke voordracht(en) je de PP toegestuurd wenst te krijgen.

Hartelijke groet, namens de organisatie van de Summer University!
Simone Logtenberg