Nieuwsbrief mei 2020

Simone Logtenberg  |  15 mei 2020  |  Nieuwsbrieven


15 mei 2020

Beste allen,  

Zoals jullie weten is de Summer University 2020 helaas geannuleerd. Om deze zomer niet in leegte achter te blijven willen we graag met jullie het thema Liefde markeren in een online bijeenkomst op woensdag 1 juli a.s. Met deze dag zullen we dan stap zetten, om na een hink-stap-sprong elkaar weer live terug te zien van 5 tot 9 juli 2021 met het volledige programma van ‘Liefde luistert, liefde fluistert’ in de Summer University 2021.

De voorbereidingen voor de online SU bijeenkomst op woensdag 1 juli 2020 zijn in volle gang. Deelname zal gratis zijn, mogelijk zal er wel een maximum aantal deelnemers zijn. De programmering is nu tussen 09.30 uur en 11 uur en na een pauze tussen 13-15 uur. Safe the date and schedule! Nadere info over aanmelding volgt.

Inhoudelijk zal het programma in ieder geval een voordracht van Marc Hebbrecht bevatten en Denkbeelden in de psychoanalyse: een uitwisseling tussen drie psychoanalytici die verschillende stromingen binnen de psychoanalyse vertegenwoordigen. Na beide voordrachten zal er een online discussie volgen. We hopen jullie allen binnenkort online te zien!

Hartelijke groet namens ons allen van de Summer University,

Simone Logtenberg