Nieuwsbrief SU 23 november

Marion Wolfis  |  11 november 2022  |  Nieuwsbrieven


Beste Allen,

Je ontvangt het eerste bericht over een nieuwe editie van de Summer University Psychoanalyse! De Summer University 2023 het als thema; ‘Het is tijd’.

‘HET IS TIJD’

Marcel Proust

“De dagen zijn misschien gelijk voor een klok, maar niet voor een mens.”

Van 3 tot 7 juli 2023 vieren we de 10de editie van de Summer University voor Psychoanalyse met het thema HET IS TIJD. Onafhankelijk van het bestaan van een klok tikt de tijd verder. In de beweging schept zij aanvang, mogelijkheden, ruimte en einde; en zijn het mensen die haar betekenis geven. De psychoanalyse herkent de kiemen van ervaringen en symptomen uit het hier-en-nu in het verleden. Het begrijpen hiervan verloopt niet via causaal denken datgericht is op het “archeologisch” terugvinden van oorzaken uit het verleden. Ervaringen krijgen betekenis tijdens het therapeutisch proces waarbij verleden, heden en toekomst gelijktijdig aanwezig zijn.

Voor deze feesteditie ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Summer University, belichten we ‘tijd’ in verschillende facetten. We hebben daarbij aandacht voor de tijd binnen het psychoanalytische denken en de klinische praktijk; onder meer de lineaire tijd van oorzaak-gevolg, de transformerende tijd onder invloed van après- coup, hettijdloze van het onbewuste en de stilstaande tijd bij trauma en dissociatie worden besproken. Het zal ook gaan over de geschiedenis en de toekomst van de psychoanalyse, de ontwikkeling van het kind vanuit psychoanalytisch perspectief, tijdelijkheid als eigenschap van het menselijk drama, transgenerationele processen, de rol van de tijd in de sessie. Tenslotte wagen we ons met sprekers uit verwante domeinen aan de betekenis van ‘tijd’ binnen een bredere maatschappelijke context, zoals de klimaatcrisis, andere benaderingen van ‘tijd’ en de digitale wereld.

Naast de lezingen zijn er klinische seminaars en is er een breed cultureel aanbod om het thema “Tijd” op verschillende manieren te leren kennen. Wij hopen jullie binnenkort te mogen verwelkomen met dit gevarieerde programma. 

Tot slot is de Summer University natuurlijk de ideale gelegenheid om tijd door te brengen met medestudenten, collega’sen vrienden met interesse in de psychoanalyse!

We kijken ernaar uit om jullie te mogen ontmoeten in de prachtige stad Amsterdam,

Hartelijke groeten van de Summer University Psychoanalyse