Voorlichtingsavond NPAV, 1 februari 2023

Marion Wolfis  |  12 januari 2023  |  Evenementen, Nieuws


page1image232741376

Er start weer een voorlichtingsavond van de opleiding tot Psychoanalyticus voor volwassenen en/ of kinderen en adolescenten 1 februari 2023.

De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV) verzorgt een door de International Psychoanalytical Association (IPA) erkende opleiding tot psychoanalyticus voor volwassenen en kinderen /jeugdigen.

Doel van deze opleiding is het zelfstandig kunnen verrichten van zowel psychoanalyses als ook van psychotherapie “on analytic lines”.

Tot de opleiding kunnen worden toegelaten:
a. zij die in het bezit zijn van een relevante BIG-registratie (psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten) of daartoe in opleiding zijn.
b. artsen en GZ-psychologen. Voor hen is het een vereiste dat eventuele hiaten in kennis en ervaring moeten worden aangevuld.

Voor de opleiding is het verplicht zelf in leeranalyse te gaan bij een opleider van de NPaV.
– Het theoretisch onderwijs betreft een vier jarige cursus in gegeven door ervaren

psychoanalytici over de psychoanalytische uitgangspunten en de stromingen zoals

deze zich in de loop van de tijd ontwikkeld hebben.
– Het technisch onderwijs wordt gegeven in de vorm van langlopende seminaars

waarin door onderlinge uitwisseling klinische vaardigheden ontwikkeld worden. – Voor het afronden van de opleiding is het vereist twee psychoanalyses en twee

psychoanalytische therapieën te verrichten onder intensieve supervisie.
– De opleiding wordt afgesloten met het houden van een maidenspeech over een van

de psychoanalyses.

De toelatingsprocedure voor deze opleiding vraagt tijd en zorgvuldigheid. Daarom kunnen wij bij aanmeldingen na 1 mei niet garanderen deze voor september te hebben afgerond.
Inschrijving voor deze voorlichtingsavond bij het secretariaat van de NPaV: info@npav.nl.

Wij heten iedereen die belangstelling heeft van harte welkom om contact met ons op te nemen. Informatie bij Angela Binken of Annick Grove, te bereiken op het secretariaat van de NPaV, 020-6737389 (ma + do), Olympiaplein 2, 1076 AB Amsterdam

Programma

Datum: woensdag 1 februari 2023 Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: Olympiaplein 2-4

20:00-20:05 Ontvangst

20:05-20:25 Jos van Mosel en Monique Nieuwenhuijs, leden van de Opleidingscommissie zullen u welkom heten en de avond inleiden door te vertellen over inhoud en structuur van de opleiding tot psychoanalyticus voor volwassenen

20:25-20:45 Een opleidingsanalyticus voor kinderen en volwassenen zal in aanvulling hierop een en ander specifiek toelichten over de opleiding tot kinder- en adolescenten analyticus

20:45-21:30 Meer informatie over de inhoud van de cursus zal u worden verteld. De spreker wordt nader bekend gemaakt.

21:30-22:00 Gesprek met twee kandidaten die uw vragen over het volgen van de opleiding kunnen beantwoorden

Mogelijkheid tot het verkrijgen van verdere informatie

In het geval dat u personen kent die deze informatie niet ontvangen hebben, maar er wel belangstelling voor zouden kunnen hebben, stellen wij het zeer op prijs als u de informatie doorgeeft of de betreffende(n) met ons in contact brengt.

Olympiaplein 2, 1076 AB Amsterdam. Tel: 020-6737389. Mail : info@npav.nl