Nieuwsbrief april 2020

Simone Logtenberg  |  16 april 2020  |  Nieuwsbrieven


Beste allemaal,

Het zonnige voorjaar komt meer overeen met onze stemming over de Summer University Psychoanalyse dan de treurigheid van de gezondheidscrisis die nu wereldwijd ontstaan is door de verspreiding van COVID-19.

Meer dan ooit is de liefde nodig om al deze ellende het hoofd te kunnen bieden en we willen dan ook onze wens overbrengen dat degenen die ziek geworden zijn, snel beter worden en dat degenen die gezond zijn dat blijven!

Liefde luistert, liefde fluistert

is het thema van de Summer University 2020 waarvan het doorgaan tot onze spijt nu ongewis is. We zullen rond 1 mei een beslissing hierover nemen, maar we realiseren ons dat de kans dat de week dan doorgang kan vinden klein is.

We willen in ieder geval aan jullie allemaal laten weten dat we uitkijken naar samen over psychoanalyse van gedachten wisselen. We denken dat dit ook een tegenwicht kan bieden aan de moeilijkheden van deze tijd. Als het deze zomer niet lukt, dan passen we de plannen aan en houden jullie het tegoed.

Het staat buiten kijf dat vanuit de psychoanalyse veel te zeggen valt over deze pandemie, zowel wat betreft de betekenis ervan in onze binnenwereld als wat betreft de uitwerking ervan op ons dagelijks leven en op onze maatschappij. We hopen jullie hierover meer te gaan berichten tijdens de week of anders via de volgende nieuwsbrieven.

We wensen we jullie moed en sterkte en doorzettingsvermogen om de maatregelen te volgen.

Met een hartelijke groet, ook namens de overige leden van de Summer University organisatie,

Saskia Schmitz-Kooij.