nieuwsbrief januari 2021

Simone Logtenberg  |  6 januari 2021  |  Nieuwsbrieven


Beste allen,

Allereerst wensen we iedereen een gezond en vruchtbaar 2021 toe.

Nooit eerder sloten we een jaar af waarin zoveel geannuleerd, uitgesteld en afgezegd werd als in het voorbije jaar 2020. Dat bracht veel teweeg. Spijt vanwege alle gesneefde plannen en verwachtingen, het reikhalzend uitkijken naar de uitgestelde bevrediging, zoekende impulsen naar nieuwe mogelijkheden, verrassing ervaren over de onverwachte ontstane ruimte. Ik ben heel benieuwd hoe de noodgedwongen pas op de plaats zijn uitwerking zal hebben in het nieuwe jaar.   

Nu op dit moment de vaccinaties in ons land nog moeten gaan beginnen, is nog niets met zekerheid te zeggen, maar gaan we er desalniettemin van uit dat we de volgende SU editie van 5-9 juli 2021 zowel live op de UvA alswel grotendeels gelijktijdig online kunnen aanbieden. Online zal alleen het plenaire programma te volgen zijn.  Om ook de parallelsessies ( waaronder ook de klinische seminars) te volgen is een live ticket nodig.  Nader bericht daarover zal in de komende maanden verschijnen. 

Verder zijn er de komende maanden de volgende psychoanalytische activiteiten:

+  Op 3 februari 2021 organiseert de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging een online voorlichtingsavond over de opleiding tot (kinder)psychoanalyticus.

Programma Voorlichtingsavond NPAV

woensdag 3 februari 2021 van 20.00 tot 22.00 uur Online (na inschrijving ontvangt u t.z.t een link voor de voorlichtingsavond)

20.00 -20.05 Ontvangst 20.05 -20.25 Lex Janssen, voorzitter Opleidingscommissie zal u welkom heten en de avond inleiden door te vertellen over inhoud en structuur van de opleiding tot psychoanalyticus voor volwassenen en kinderen/jeugdigen

20.25 -20.45 Fernanda Sampaio de Carvalho, lid Opleidingscommissie zal in aanvulling hierop een en ander specifiek toelichten over de opleiding tot kinder- en adolescenten analyticus

20.45 -21.30 Merle Heinemeijer, voorzitter van Cursuscommissie zal u meer in detail vertellen over de inhoud van de cursus.

21.30 -22.00 Gesprek met twee kandidaten die uw vragen over het volgen van de opleiding kunnen beantwoorden Mogelijkheid tot het verkrijgen van verdere informatie

Achtergrond:

De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV) verzorgt een door de International Psychoanalytical Association (IPA) erkende opleiding tot psychoanalyticus voor volwassenen en kinderen /jeugdigen.

Doel van deze opleiding is het zelfstandig kunnen verrichten van zowel psychoanalyses als ook van psychotherapie “on analytic lines”.

Tot de opleiding kunnen worden toegelaten:

 a. zij die in het bezit zijn van een relevante BIG-registratie (psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten) of daartoe in opleiding zijn.

b. artsen en GZ-psychologen. Voor hen is het een vereiste dat eventuele hiaten in kennis en ervaring moeten worden aangevuld.

Voor de opleiding is het verplicht zelf in leeranalyse te gaan bij een opleider van de NPaV.

– Het theoretisch onderwijs betreft een 4 tot 5 jarige cursus in gegeven door ervaren psychoanalytici over de psychoanalytische uitgangspunten en de stromingen zoals deze zich in de loop van de tijd ontwikkeld hebben.

– Het technisch onderwijs wordt gegeven in de vorm van langlopende seminaars waarin door onderlinge uitwisseling klinische vaardigheden ontwikkeld worden.

– Voor het afronden van de opleiding is het vereist twee psychoanalyses en twee psychoanalytische therapieën te verrichten onder intensieve supervisie. Vervolgens het houden van een maidenspeech over één van de psychoanalyses.

De toelatingsprocedure voor deze opleiding vraagt tijd en zorgvuldigheid. Daarom kunnen wij bij aanmeldingen na 15 mei niet garanderen deze voor september te hebben afgerond. Inschrijving voor deze voorlichtingsavond bij het secretariaat van de NPaV: info@npav.nl.

Wij heten iedereen die belangstelling heeft van harte welkom om contact met ons op te nemen. Informatie bij Angela Binken of Annick Grove, te bereiken op het secretariaat van de NPaV, 020-6737389 (ma + do), Olympiaplein 2, 1076 AB Amsterdam

+ In de collegereeks psychoanalyse start in februari weer een nieuw blok: ‘Schaamte, afgunst en jaloezie’ door Leontine Brameijer. Je hoeft niet eerder iets gevolgd te hebben om deel te nemen. Inschrijven is nog mogelijk. Het blok wordt in zijn geheel online, via Zoom, aangeboden.

De collegereeks is bedoeld voor studenten en pas afgestudeerden. Ook mensen die begonnen zijn aan een klinische vervolgopleiding zijn welkom. Je krijgt les van ervaren psychoanalytici over theorie en praktijk. 

Info en aanmelding: www.collegepsychoanalyse.nl

Tijdstip: 4 woensdagavonden van 19.30-21.30

Kosten: 50,- voor 4 avonden, incl certificaat

Colloquiumpunten mogelijk

+            In de cyclus van Psychoanalyse en Film staat in januari de film Viridiana gepland. De vertoning op 13 januari in Utrecht komt te vervallen vanwege de lockdown.  Hopelijk zullen de bioscopen na 19 januari weer openen en kunnen de voorstellingen in Amsterdam en Maastricht ( 20 jan) en Nijmegen (27 jan) wel doorgaan. Zie de betreffende bioscopen voor de laatste informatie en het tijdstip van aanvang.

Voor februari staat de film IDA, Polen, 2014 gepland. Met Ida won Pawel Pawlikowski namens Polen een Oscar voor beste buitenlandse film. In gloedvol zwart-wit volgen we de jonge kloosterlinge Ida in 1962 die, voordat ze haar geloften gaat afleggen, haar nog enig overgebleven familielid, de ‘rode’ tante Wanda, moet opzoeken. Een tocht die de grenzen van goed en fout aftast.

10/02/21 n.n.t.b.* | LHC Utrecht Spreker: Sacha Marlisa

17/02/21 20.00u. | KETELHUIS Amsterdam Spreker: Sacha Marlisa

17/02/21 19.30u. | LUX Nijmegen Spreker: Greet Kuipers

24/02/21 19.30u. | LUMIÈRE Maastricht Spreker: Greet Kuipers

Hartelijke groet, namens de organisatie van de Summer University !

Simone Logtenberg

www.psychoanalysesummer.nl