Nieuwsbrief januari SU23 ‘HET IS TIJD’

Marion Wolfis  |  12 januari 2023  |  Geen categorie, Nieuwsbrieven


Beste allen,

Allereerst wensen we iedereen een gezond en creatief 2023 toe. We verheugen ons erop dat we elkaar komend jaar weer gaan ontmoeten en elkaar gaan inspireren en verrijken.

En de tijd is daar dat we kunnen aankondigen dat het programma voor de eerste week in juli rond is! We zijn weer heel blij met een zeer rijk programma. Het is dan ook een zeer intrigerend thema én we vieren dit jaar een jubileumeditie. Het zal verrassend worden.

Wat natuurlijk terugkomt is dat er gerenommeerde psychoanalytici en aankomende talenten komen spreken. Ook zijn er verschillende klinische seminars. Wederom is er een analyse van een film. En er zijn presentaties over tijd mbt klimaat en cultuur.

Er is natuurlijk meer. Over de inhoud van de presentaties en inschrijving zullen we jullie later uitgebreid informeren.

We hopen jullie dus weer in de week van 3 juli tot en met 7 juli te ontmoeten! 

Verder vinden jullie in deze nieuwsbrief informatie over;

  • NPAV voorlichtingsdag
  • Belgische Vereniging voor psychoanalyse, woensdag seminaries

Nieuws van de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging

Er start weer een voorlichtingsavond van de opleiding tot Psychoanalyticus voor volwassenen en/ of kinderen en adolescenten 1 februari 2023.

De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV) verzorgt een door de International Psychoanalytical Association (IPA) erkende opleiding tot psychoanalyticus voor volwassenen en kinderen /jeugdigen.

Doel van deze opleiding is het zelfstandig kunnen verrichten van zowel psychoanalyses als ook van psychotherapie “on analytic lines”.

Tot de opleiding kunnen worden toegelaten:
a. zij die in het bezit zijn van een relevante BIG-registratie (psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten) of daartoe in opleiding zijn.
b. artsen en GZ-psychologen. Voor hen is het een vereiste dat eventuele hiaten in kennis en ervaring moeten worden aangevuld.

Voor de opleiding is het verplicht zelf in leeranalyse te gaan bij een opleider van de NPaV.
– Het theoretisch onderwijs betreft een vier jarige cursus in gegeven door ervaren

psychoanalytici over de psychoanalytische uitgangspunten en de stromingen zoals

deze zich in de loop van de tijd ontwikkeld hebben.
– Het technisch onderwijs wordt gegeven in de vorm van langlopende seminaars

waarin door onderlinge uitwisseling klinische vaardigheden ontwikkeld worden. – Voor het afronden van de opleiding is het vereist twee psychoanalyses en twee

psychoanalytische therapieën te verrichten onder intensieve supervisie.
– De opleiding wordt afgesloten met het houden van een maidenspeech over een van

de psychoanalyses.

De toelatingsprocedure voor deze opleiding vraagt tijd en zorgvuldigheid. Daarom kunnen wij bij aanmeldingen na 1 mei niet garanderen deze voor september te hebben afgerond.
Inschrijving voor deze voorlichtingsavond bij het secretariaat van de NPaV: info@npav.nl.

Wij heten iedereen die belangstelling heeft van harte welkom om contact met ons op te nemen. Informatie bij Angela Binken of Annick Grove, te bereiken op het secretariaat van de NPaV, 020-6737389 (ma + do), Olympiaplein 2, 1076 AB Amsterdam

Programma

Datum: woensdag 1 februari 2023 Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: Olympiaplein 2-4

20:00-20:05 Ontvangst

20:05-20:25 Jos van Mosel en Monique Nieuwenhuijs, leden van de Opleidingscommissie zullen u welkom heten en de avond inleiden door te vertellen over inhoud en structuur van de opleiding tot psychoanalyticus voor volwassenen

20:25-20:45 Een opleidingsanalyticus voor kinderen en volwassenen zal in aanvulling hierop een en ander specifiek toelichten over de opleiding tot kinder- en adolescenten analyticus

20:45-21:30 Meer informatie over de inhoud van de cursus zal u worden verteld. De spreker wordt nader bekend gemaakt.

21:30-22:00 Gesprek met twee kandidaten die uw vragen over het volgen van de opleiding kunnen beantwoorden

Er zal de mogelijkheid zijn tot het verkrijgen van verdere informatie

In het geval dat u personen kent die deze informatie niet ontvangen hebben, maar er wel belangstelling voor zouden kunnen hebben, stellen wij het zeer op prijs als u de informatie doorgeeft of de betreffende(n) met ons in contact brengt.

Olympiaplein 2, 1076 AB Amsterdam. Tel: 020-6737389. Mail : info@angela

Nieuws van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse

MINAIRES DU MERCREDI

18 janvier 2023
Séminaire bilingue – Tweetalig seminar

“L’objet du rêve. Le rêve comme objet”
“Het object van de droom. De droom als object”
Mevrouw Trui Missinne en Dr. Marc Hebbrecht

 

In deze tweetalige bijdrage wordt er vertrokken van enkele begindromen uit psychoanalytische behandelingen.

Wat is de betekenis van de eerste droom? De bijdrage is vooral klinisch, wil vragen oproepen en ons doen nadenken over het werken met dromen in psychoanalyse en hoe emotionele ervaring droombaar gemaakt kan worden.

Dans cette contribution bilingue, nous considérons rêves initiaux issus de traitements psychanalytiques. 

Quelle est la signification du rêve du début ? 

La contribution, principalement clinique, veut soulever des questions et nous faire réfléchir sur le travail avec les rêves en psychanalyse et sur la façon dont l’expérience émotionnelle peut être rendue onirique.

Séminaire du mois de mars déplacé au mercredi 29 mars 2023.

Chaque séminaire sera donné en présentiel et en visioconférence.
Quel que soit votre choix, n’oubliez pas de vous inscrire aussi sur le site.

Chaque inscrit recevra le lien Zoom (inscrits au cycle complet et nouveaux inscrits).
Pour tout problème de lien Zoom s’adresser directement à mariefrance@dispaux.com
Si vous ne voyez pas le lien Zoom dans votre boîte mail, merci de vérifier vos spams

Les paiements doivent être effectués AU PLUS TARD POUR LE MARDI A MIDI.

NB : Dans le formulaire d’inscription, renseignez l’adresse email à laquelle vous souhaitez recevoir le lien Zoom.

Vous trouverez le programme complet et les formalités d’inscription et de paiement en suivant ce lien et pour le découvrir en format PDF c’est ici

Les arguments des séminaires passés sont en cours de restauration.

Au plaisir de vous revoir,
Theresa Spadotto et Marie-France Dispaux
et Catty Vandeskelde
 
Pour les Séminaires du Mercredi

Een hartelijke groet en tot binnenkort, namens de organisatie van de SummerUniversity Psychoanalyse,

Marion Wolfis