Nieuwsbrief kleine digitale SU

Simone Logtenberg  |  2 juni 2020  |  Nieuwsbrieven


Beste allen,  

Deze zomer organiseren we De Kleine Digitale Summer University Psychoanalyse editie 2020 op woensdag 1 juli van 09.30 – 15.00 uur (met een pauze tussen 11.00 en 13.00 uur). Deze dag vervangt de eerder geplande Summer University op de UvA, en is tevens een inleiding op het thema ‘Liefde luistert, liefde fluistert’.

Deelname is voor eenieder die geïnteresseerd, maar niet persé gespecialiseerd is in de psychoanalyse. Specifieke voorkennis is niet noodzakelijk. Er is een maximum van 100 deelnemers via Zoom, deelname gaat op volgorde van aanmelding door een mail te sturen aan info@npav.nl. Je ontvangt dan een Zoom-link waarmee je op 1 juli verbinding kan maken.

Programma

09.30 – 10.30 uur              Voordracht Marc Hebbrecht: 
‘Psychoanalyse en liefde. Een eerste verkenning’

Wat kan de psychoanalyse kan bijdragen aan ons begrijpen van liefde en verliefdheid? Deze voordracht gaat onder andere in op het verschijnsel van de overdrachtsliefde, de drie liefdestheorieën van Freud, Balint’s onderscheid tussen genitale en primitieve liefde en de uitdaging die actuele maatschappelijke ontwikkelingen de psychoanalyse stelt. Een en ander wordt geïllustreerd met filmfragmenten en de liefdespoëzie van Pablo Neruda.

10.30 – 11.00 uur               Discussie met Marc Hebbrecht en deelnemers

11.00 – 13.00 uur               Pauze

13.00 – 14.30 uur              Denkbeelden in de Psychoanalyse:

Interactieve voordracht door drie sprekers die vanuit Lacaniaanse invalshoek (Ariane Bazan), een Kleiniaanse benadering (Leontine Brameijer) en een intersubjectieve aanpak (Edwin Bouman) aspecten van de liefde in de psychoanalyse belichten.

Binnen de psychoanalyse bestaan verschillende denkrichtingen. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop de analyse vorm krijgt. Hoewel psychoanalytici meestal niet “in één hokje” willen worden ingedeeld, probeert dit programma duidelijker te maken waar de nuances naar voren komen. We zullen vanuit de verschillende ideeën over Liefde de denkrichtingen nader leren kennen.

14.30 – 15.00 uur               Discussie met sprekers en deelnemers

Graag tot binnenkort bij deze online Summer University! In de wetenschap dat liefde rijpt met de tijd wachten we ook geduldig tot we jullie weer live kunnen ontmoeten van 5 – 9 juli 2021 voor de volgende volledige editie van de Summer University met  de gehele programmering van ‘Liefde Luistert, Liefde Fluistert’.

Hartelijke groet namens ons allen van de Summer University,

Simone Logtenberg