Nieuwsbrief oktober 2019

  |  17 oktober 2019  |  Nieuwsbrieven


Beste Allen,

+          Net als de herfst zijn wij ook volop in beweging geweest de afgelopen weken met de komende SU editie, en met resultaat. Witte rook is zojuist opgestegen; de titel van de Summer University 2020 wordt:

Liefde Luistert

Geen onderwerp dat zoveel bezongen, besproken, beschreven is als de liefde. Is er een plek waar je kan gaan zonder op liefde te stuiten, de natuur misschien? Misschien kan je zeggen, daar waar mensen gaan, daar kom je liefde geheid tegen. Of, en daar is de psychoanalyse alweer om de hoek komen wandelen, daar kom je de liefde in een vermomming of een afgeleide tegen: een tegenwerping, een ontkenning of een wegmaking van liefde, een gebrek aan liefde, afgunst of haat naar liefde. Kan liefde dat aan, is reparatie mogelijk? Is er zo iets als pure liefde? Wat is het belang van eigenliefde? En de tijdloze vraag wat liefde in een relatie betekent. Daarin speelt onder andere het verlangen naar vervulling van een eigen tekort, het luisteren naar wie de ander echt is, de ander horen in zijn anders zijn een rol.

Als liefde iets is dat verbindt, ligt het dan niet voor de hand dat er ook een ontbindend element moet zijn? Heeft immers niet ieder liefhebbend moeder-kind het nodig elkaar ook weer los te laten. Gaat Freud’s levens- en doodsdrift daarover? Hoe komen we liefde tegen in de psychoanalytische relatie?

We zouden minstens een maand nodig hebben om alle opborrelende ideeën en mogelijkheden over de liefde in de Summer University de kans te geven. Die hele maand hebben we niet, maar wel de volle week van 29 juni- 3 juli 2020 om met alle geïnteresseerden de liefde psychoanalytisch te verkennen. Locatie: Roeterseilandcampus van de UvA

Tot het zover is, is er alle gelegenheid tot psychoanalytische verdieping en vermaak;

+          Cursus De psychotherapeutische relatie en overdracht en tegenoverdracht

start 5 november 2019 12 dinsdagavonden

door Sylvia Janson

locatie PPO Groningen

De primaire doelstelling van de cursus is vertrouwd te raken met de begrippen onbewuste communicatie, overdracht en tegenoverdracht zodanig dat deelnemers overdracht en tegenoverdracht kunnen herkennen en gebruiken in de klinische praktijk. Er ligt veel nadruk op het ontwikkelen van een gevoeligheid voor eigen tegenoverdrachtsbelevingen en tegenoverdrachtsgedragingen.

zie https://www.ppo-opleidingen.nl/bijscholing-nascholing/cursus-psychoanalytische-psychotherapie/psychoanalytische-psychotherapie-2

+ Ook dit jaar organiseert de NPaV colleges over psychoanalyse in Amsterdam.  Je krijgt les van ervaren psychoanalytici over theorie en praktijk. Het eerste blok is begonnen op 2 oktober, deelname is nog mogelijk. (Zie ook www. psychoanalysesummer.nl)

Info en aanmelding: www.collegepsychoanalyse.nl

Locatie: Olympiaplein 2, Amsterdam

Tijdstip: 4 woensdagavonden van 19.30-21.30

Kosten: 50,- voor 4 avonden, incl certificaat

Colloquiumpunten mogelijk

+ Minisymposium : Bewustzijn en emotie: neurowetenschap en psychoanalyse

Discussiant Sarah Dunston

Mark Solms en Frans Schalkwijk in gesprek met het publiek

Pas rond het jaar 2000 manifesteerde zich een groep onderzoekers uit verschillende disciplines (Damásio, Panksepp, Le Doux, Solms), die het aandurfde zich te richten op emoties en bewustzijn, en overtuigend aantoonde dat deze met wetenschappelijke methoden kunnen worden onderzocht. Daarmee ontstond een nieuwe tak van onderzoek: de affectieve neurowetenschap die vervolgens toenadering zocht tot de psychoanalyse. In dit minisymposium wordt een illustratie gegeven van deze nieuwe verbintenis tussen deze twee domeinen.
Datum & tijd:donderdag 7 november 2019, 18.30 – 21.00 uur
Plaats:Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam. Voertaal:Engels en Nederlands
Georganiseerd door: de Stichting Breukvlakken & de KNAW. Zie verder www.breukvlakken.nl

+          Toneelstuk: FREUD in Amsterdam

ITA bewijst Freud en zijn nalatenschap een grote dienst met dit bijzonder toneelstuk, nu nog te zien in Stadsschouwburg in Amsterdam over de manwording van Sigmund Freud, de jaren voordat hij bekendheid kreeg. Gebaseerd op het filmscenario dat Jean-Paul Sartre tegen de jaren ’60 op verzoek schreef, maar wat nooit eerder een uitvoering kreeg. Geregisseerd door Ivo van Hove, ITA .

Ivo van Hove: ‘Het stuk gaat over innovatie. We volgen Freud op jonge leeftijd, als hij zich tegen de opvattingen van zijn gezaghebbende leermeesters in ontwikkelt, en met vallen en opstaan tot de ontdekking van de droomanalyse komt. Freud was in staat out of the box te denken, creatief en innovatief te zijn. Heel bijzonder is dat hij dat niet alleen doet door de observatie van zijn patiënten, maar ook door de confrontatie met zichzelf. Freuds onderzoek naar de mens is ook een zelfonderzoek dat vanuit een hoge persoonlijke nood tot stand komt. Hij is iemand die zichzelf in de waagschaal werpt met alles wat hij heeft. Niet alleen zijn overtuigingen maar ook zijn twijfels, niet alleen zijn verstand maar ook zijn hart.’

Hartelijke groet, namens de organisatie van de Summer University !

Simone Logtenberg

www.psychoanalysesummer.nl