Nieuwsbrief oktober2021

Simone Logtenberg  |  18 oktober 2021  |  Nieuwsbrieven


Beste allen,

Het eerste bericht over een nieuwe editie van de Summer University Psychoanalyse! Van 4- 8 juli 2022 zullen we weer geheel live op de Uva bijeenkomen voor de 8e editie dat we zullen organiseren rond het thema:  Geheimen Gonzen

Het gonst geheimen in elk mensenleven, grote en kleine geschiedenissen zijn er vol van, zo ook de spreekkamer van de analyticus. Er zijn de vergeten en onbewuste geheimen, die we zorgvuldig bijhielden om op een dag van onder het stof vandaan te halen. Iets geheim kunnen houden is spannend, maar ook moeilijk. Kleine kinderen leren het met vallen en opstaan, het is een grote stap in hun ontwikkeling wanneer ze de kracht ervan leren kennen. Het betekent immers dat ze vertrouwen krijgen in hun eigen binnenwereld en zich meester gaan voelen over het al dan niet prijsgeven ervan.

Geheimen hebben een functie, ze helpen een eigen innerlijke ruimte af te bakenen, maar ze kunnen ook bewust gehandhaafd worden om ongewenste bemoeienissen op afstand te houden. Worden geheimen soms eerder leugens die de waarheid geweld aandoen, op het verkeerde been zetten en de grens tussen fictie en feitelijkheden vertroebelen? Zo wordt privacy dan secrecy en hebben geheimen niet meer een rol in het onbewuste en persoonlijke leven, maar dienen ze om een barricade op te werpen tegen de buitenwereld.

Sommige geheimen kunnen gedeeld worden mits het bescherm(en)d kader van het beroepsgeheim er is. Het onder woorden brengen legt een geheim onvermijdelijk bloot. Of past een dagboek of een kunstwerk meer om er geheime gedachten, herinneringen en gevoelens in op te bergen?

Er zijn ook geheimen die lange tijd verborgen moeten blijven omdat ze (nog) te gevaarlijk zijn om aan het licht te komen. Denken we maar aan herinneringen die schande, schuld of verbod oproepen, of erger, geheimen die een keten van onbeheersbaar geweld in gang zouden zetten zoals in misbruiksituaties. Welke functie spelen geheimen in de psychose? Kan het gezond verstand zo bewaard blijven of staan geheimen hier in het teken van een voortschrijdend destructief proces?

Alle families hebben geheimen, ze worden stilzwijgend overgedragen van generatie naar generatie. Familiegeheimen zorgen ervoor dat er een gevoel van saamhorigheid ontstaat, een gedeelde geschiedenis die men onuitgesproken aanvoelt. Sommige familiegeheimen doen lijden omdat ze nare gebeurtenissen verborgen houden of voorouders en familieleden in een kwalijk daglicht kunnen stellen.

Het programma van de Summer University 2022 hoopt met al deze facetten van geheimen kennis te maken. Analytici komen er immers op vele manieren mee in contact in het werk met hun cliënten: de onbewuste geheimen die de weg naar symbolisering en creativiteit vinden, geheimhouding die grenzen aangeeft en geheimen die dankzij het therapeutisch kader eindelijk geopenbaard kunnen worden.

Het programma zal de komende maanden gevuld worden, het zal ongetwijfeld spannend, creatief en leerrijk zijn.. blijf de website en nieuwsbrief volgen en zeg het voort!

Overige interessante psychoanalytische activiteiten in de komende maanden:

+            De collegereeks psychoanalyse is in september van start gegaan met het blok: ‘Huidhonger. Over het belang van vastgehouden worden, ‘ door Ester van Dijk. Er resten nog twee avonden van dit blok. De overige blokken en meer informatie staan vermeld in bijgaande flyer. Of kijk op www.collegepsychoanalyse.nl

+            Aangezien veel films van de Psychoanalyse & Film reeks van vorig jaar geannuleerd moesten worden blijft het thema ‘Goedheid’ dit jaar nog staan. De film Hable con Ella is in oktober nog te zien in Utrecht en Nijmegen.  Zie de flyer voor het overzicht van de overige films.

+            Vrijdag 5 november organiseert de NVPP ( Nederlandse Vereniging Psychoanalytische Psychotherapie) in Amsterdam haar studiedag over het thema ‘Stille Ontheemding’.

+            Belgische school: vrijdagavondlezing op 22/10

+            Anna Freud instituut London online via Zoom op 5-6 november

43rd International Scientific Colloquium: Emerging from Loss: Mourning and Adaptation (annafreud.org)

+            Psychose bij jongeren: 30/11/2021 Kortenberg

https://www.upckuleuven.be/nl/agenda/psychose-bij-jongeren-symposium-met-boekpresentaties

+            Hannah Arendt: online evenementen, interessant om af en toe door te nemen.

In lijn met het thema over geheimen zitten er af en toe interessante webinars tussen over feit en fictie en/of de rol van politiek hierin.

+            Webinar door Jens de Vleminck op 21/12: lid van de Belgische School en auteur van o.a. ‘Freud als filosoof. Over seksualiteit, psychopathologie en cultuur’

https://www.upckuleuven.be/nl/agenda/geen-seroquel-maar-socrates-service-learning-filosoferen-met-kwetsbare-jongeren

Hartelijke groet, namens de organisatie van de Summer University !

Simone Logtenberg

www.psychoanalysesummer.nl