nieuwsbrief september 2020

Simone Logtenberg  |  17 september 2020  |  Geen categorie, Nieuwsbrieven


Beste allen,

Op het moment van verschijnen van deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe Summer University seizoen blijkt de wereld nog niet zo snel teruggekeerd naar ‘het normaal’ waar we voor de zomer op hoopten. Dat wil zeggen, met het ‘normale’ vooruitzicht van de geplande week in juli op onze vaste locatie op het Roeterseiland complex van de UvA.  Op de UvA kan, vanwege de onzekerheid over de Covid19 ontwikkelingen nog niets vastgelegd worden en dat zal voorlopig zeker zo blijven. Dat maakt in ieder geval duidelijk dat wij ons vast zullen beraden op alternatieve locaties of mogelijkheden. Het succes van de geïmproviseerde kleine digitale Summer University van afgelopen zomer geeft ons genoeg vertrouwen hierin. Terwijl wij aan de slag gaan zullen we jullie ondertussen als vanouds op de hoogte houden van activiteiten binnen de psychoanalytische wereld die jullie mogelijk interesseren. Onderstaand berichten over de Europese conferentie voor studenten, de cursussen die dit najaar weer starten aan het Olympiaplein in Amsterdam en de nieuwe cyclus van Psychoanalyse en Film!

+ Door de verschillende psychoanalytische verenigingen ( verenigd in de EPF- European Psychoanalytic Federation) wordt jaarlijks een weekend lang een studentconference (EPCUS) georganiseerd in het EPF-house in Brussel. Een fantastische, laagdrempelig kans om als student kennis te maken met de internationale psychoanalytische wereld, analytisch geïnteresseerden uit heel Europa te kunnen ontmoeten en in contact te komen met diverse bekende Europese psychoanalytici. Onderstaand een bericht van Alex Janssen, onze Nederlandse organisator, over de EPCUS conference van 1-3 oktober a.s.

‘Vanwege de Covid-19 pandemie zal de jaarlijkse Studentenconferentie komende keer niet in Brussel gehouden kunnen worden, maar wordt het in webinar vorm georganiseerd. Het thema dit jaar is “Survival, psychoanalytic perspectives”. Al voor de uitbraak van het covid-19 virus was hiervoor gekozen, maar door de pandemie is het alleen maar extra actueel. De conferentie wil primair een platform zijn voor studenten, zeker nu basale psychoanalytische kennis en kennis over psychoanalytische behandelingen in de Academie vaak niet meer zo zichtbaar zijn. Maar net als afgelopen jaren staat de conferentie ook open voor andere geïnteresseerden, bv recent afgestudeerden. Dat hoeft niet beperkt te blijven tot recent afgestudeerde psychologen of artsen maar ook anderen zijn welkom.

Het is even onvermijdelijk als spijtig dat de levendige, fysieke ontmoetingen in het Europese Psychoanalytische Huis in Brussel dit jaar niet mogelijk zijn, maar de organisatoren menen toch een mooi programma te kunnen bieden. Neem bij vragen gerust contact op met: Alex Janssen, psychoanalyticus, voor zijn email adres, zie de brochure. Inschrijven kan via het registratie formulier’.

+ Dit jaar organiseert de NPaV voor de vierde keer colleges over psychoanalyse in Amsterdam. De collegereeks is bedoeld voor studenten en pas afgestudeerden. Ook mensen die begonnen zijn aan een klinische vervolgopleiding zijn welkom. Je krijgt les van ervaren psychoanalytici over theorie en praktijk. Het eerste blok begint op 7 oktober, deelname is nog mogelijk.

Info en aanmelding: www.collegepsychoanalyse.nl

Locatie: Olympiaplein 2, Amsterdam

Tijdstip: 4 woensdagavonden van 19.30-21.30

Kosten: 50,- voor 4 avonden, incl certificaat

Colloquiumpunten mogelijk

+            Op woensdag 14 oktober a.s. gaat het nieuwe seizoen van Psychoanalyse & Film van start met de film Lazarro Felice in LHC in Utrecht. In deze maand wordt de film ook in Nijmegen, Amsterdam en Maastricht vertoond en ingeleid door een psychoanalyticus.  De precieze tijden worden (nog) op de website van de bioscoop weergegeven.

Hartelijke groet, namens de organisatie van de Summer University !

Simone Logtenberg

www.psychoanalysesummer.nl