Nieuwsbrief

Marion Wolfis  |  6 februari 2022  |  Nieuwsbrieven


Geheimen Gonzen SU22

Het programma is rond! We zijn heel blij met een zeer rijk programma.

We krijgen uitnodigende titels binnen van de sprekers en mooie inkijkjes in hun presentaties. We hebben dit jaar ook aan elke spreker gevraagd of ze een creatieve associatie naar het thema van de presentatie konden geven. Hieruit zijn zeer interessante en creatieve associaties gekomen die we zeker niet geheim willen houden. We zullen deze ‘linken’ delen op onze website, op onze Facebookpagina en twitter.

Verder vinden jullie in deze nieuwsbrief informatie over;

 • De vernieuwde website van de NPAV
 • De opleiding van de NPAV, de NVPP en de Belgische vereniging voor psychoanalyse.
 • Ook informatie over psychoanalytische activiteiten van een van de centra van de NPAV; PAC Oost-Midden Nederland en activiteiten van de NVPP
 • informatie Psychoanalyse en Film
 • en interessante boekentips

Vernieuwde website

https://npav.nl

De website van de NPAV is vernieuwd! Het is een prachtige website geworden die zowel modern als klassiek is, eigen, levendig, toegankelijk en interessant voor belangstellenden, met veel verbindingen naar de buitenwereld. Zeer de moeite waard om er eens virtueel rond te struinen.

Opleiding

Opleiding NPAV

Reminder voor de voorlichtingsavond van de psychoanalytische opleiding van het NPAV.

Inschrijving voor deze voorlichtingsavond bij het secretariaat van de NPaV: info@npav.nl.Wij heten iedereen die belangstelling heeft van harte welkom om contact met ons op te nemen.Informatie bij Angela Binken of Annick Grove, te bereiken op het secretariaat van de NPaV, 020-6737389 (ma + do), Olympiaplein 2, 1076 AB AmsterdamOlympiaplein 2, 1076 AB Amsterdam. Tel: 020-6737389. Mail : info@npav.nl

Programma 

Datum: woensdag 9 februari 2022

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur

 • 20.00 -20.05 Ontvangst
 • 20.05 -20.25 Nelly Vlietstra-Zock, voorzitter Opleidingscommissie zal u welkom heten en de avond inleiden door te vertellen over inhoud en structuur van de opleiding tot psychoanalyticus voor volwassenen
 • 20.25 – 20.45 Arjen Schut, opleidingsanalyticus voor kinderen en volwassenen zal in aanvulling hierop een en ander specifiek toelichten over de opleiding tot kinder- en adolescenten analyticus
 • 20.45 -21.30 Merle Heinemeijer, voorzitter van Cursuscommissie zal u meer in detail vertellen over de inhoud van de cursus.
 • 21.30 -22.00 Gesprek met twee kandidaten die uw vragen over het volgen van de opleiding kunnen beantwoorden en er is mogelijkheid tot het verkrijgen van verdere informatie.De toelatingsprocedure voor deze opleiding vraagt tijd en zorgvuldigheid. Daarom kunnen wij bij aanmeldingen na 15 mei niet garanderen deze voor september te hebben afgerond.

Oriënterend gesprek NPAV

Als u belangstelling hebt voor de psychoanalytische opleiding kunt u ook een oriënterend gesprek aanvragen. Dit gesprek wordt gevoerd aan de hand van vragen die bij u leven en kan zowel algemeen oriënterend van aard zijn als specifiek op de opleiding gericht. U kunt voor het aanvragen van een gesprek contact opnemen met het secretariaat per telefoon of email.
020-6737389 (maandag en donderdag). info@npav.nl Dit oriënterend gesprek is vrijblijvend, er zijn geen kosten aan verbonden en het maakt geen deel uit van de toelatingsprocedure die er mogelijk op volgt.

Opleiding NVPP

Informatieavond opleiding NVPP

NVPP-huis-voor-velen2
NVPP, een huis voor velen

Wil je meer weten over de specialistische opleiding psychoanalytische psychotherapie? Op woensdagavond 23 maart vertelt de Opleidingscommissie Amsterdam je daar graag meer over.

Locatie:             Olympiaplein 4, 1076 AB Amsterdam

Tijd:                   van 19.30 tot 21.30 uur

Betreft:             de opleiding psychoanalytische psychotherapie in Amsterdam (start sept. 2022)

Programma

 • 19.30-20.00: Inloop met koffie  en thee
 • 20.00 uur : Introductie aan de hand van filmfragment, door Coralina Versteeg, lid van de  Opleidingscommissie
 • 20.20 uur: De specialistische opleiding  psychoanalytische psychotherapie; Dorien Philipszoon, voorzitter van de Opleidingscommissie, geeft informatie over: * de NVPP * de opleiding en het opleidingscurriculum * de kinder- en jeugdspecialisatie
 • 20.50 uur : Ervaringen van (voormalige) opleidingskandidaten – interview door Frans Schalkwijk
 • 21.15 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen
 • 21.30 – 22.00 uur: Borrel en informeel informatiemoment

Inschrijving voor deze informatieavond bij het secretariaat van de NVPP: info@nvpp.nl  Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen moet het aantal aanwezigen mogelijk gemaximeerd worden. Aanmeldingen voor de informatieavond worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Opleiding Belgische Vereniging voor Psychoanalyse

Wie geïnteresseerd is in de opleiding voor psychoanalyticus, kan contact opnemen met de huidige Voorzitter van de Opleidingscommissie. De verdere stappen in verband met het stellen van de kandidatuur worden dan toegelicht. Meer informatie vinden jullie ook op de website;

https://www.psychanalyse.be/nl/belgische-vereniging-voor-psychoanalyse/de-opleiding-tot-psychoanalyticus/

Voorzitster van de Opleidingscommissie: 

Madame Diana Messina Pizzuti
Avenue des Mûres, 27
1180 Bruxelles
02 374 15 33

Psychoanalytische activiteiten

Cursusavonden PAC Oost-Midden Nederland

Wat heeft de psychoanalyse de GGZ therapeut te bieden in deze tijd?

Een serie van zes cursusavonden georganiseerd door het Psychoanalytisch Centrum Oost-Nederland van de NPaV. De cursus wordt gegeven door Leontine Brameijer, psychotherapeut en psychoanalyticus, opleider bij de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV) en zal plaatsvinden op de dinsdagen 5 april, 17 mei, 21 juni, 20 september, 1 en 29 november 2022 van 19.30 tot 22.00 in Deventer. 

Op de avonden zullen de volgende thema’s centraal staan:

 1. Containment.
  Containment kan worden gezien als het tijdelijk verdragen van onbewuste gevoelens die door de ander nog niet geverbaliseerd en daardoor alleen geprojecteerd kunnen worden. Door de ander te helpen woorden te vinden voor deze emoties kunnen deze alsnog worden verwerkt en innerlijk geïntegreerd. Je zou dit kunnen beschouwen als de kerntaak van de therapeut. Maar niet alleen de patiënt of cliënt in de spreekkamer heeft containment nodig, wij allen kunnen alleen goed functioneren als we zo nodig een beroep kunnen doen op onze partners, vrienden en collega’s, als we willen dat iemand even een luisterend oor biedt en even met ons meedenkt. Denk ook aan supervisie of intervisie, en natuurlijk aan de organisatie als container voor de onbewuste dynamiek die het functioneren van de groep beïnvloedt.
 2. Overdracht, tegenoverdracht en enactment.
  Sigmund Freud ontdekte de overdracht toen hij zich realiseerde, bescheiden als hij was, dat de erotische gevoelens die zijn vrouwelijke patiënten voor hem kregen onmogelijk te maken konden hebben met zijn eigen aantrekkelijkheid. Hij begreep dat in het contact met de analyticus bij de patiënt gevoelens voor een belangrijke ander uit een eerdere levensfase opnieuw tot leven kwamen. Tegenoverdracht werd in de psychoanalyse lang beschouwd als de overdracht van de analyticus op de patiënt (als overdrachtsfiguur) en afgekeurd, dat wil zeggen de analyticus moest zich van deze gevoelens bevrijden in een persoonlijke analyse. Pas in de jaren ’50 van de vorige eeuw ontstond de gedachte dat de tegenoverdracht ook aspecten van het onbewuste van de patiënt kon bevatten, en dat aandacht voor de tegenoverdracht zou kunnen helpen bij het begrijpen en analyseren van de patiënt. Overdracht en tegenoverdracht en het uit-ageren ervan komen in alle behandelingen voor, en ook als het onderzoeken ervan niet het directe doel is van de therapie is het nuttig er iets over te weten, en het in jezelf en in je patiënten te herkennen.
 3. Splijting en projectie.
  De Oostenrijks-Britse psychoanalytica Melanie Klein publiceerde in 1946 een beroemd artikel getiteld ‘Notes on some Schizoïd Mechanisms’. Hiermee completeerde ze haar theorie over de ‘depressieve positie’ en de ‘paranoïd-schizoïde positie’, waarmee ze het idee van de ontwikkeling in fasen die elkaar opvolgen definitief verliet. De baby, overweldigd door lichamelijke en emotionele sensaties, probeert negatieve ervaringen kwijt te raken door ze van positieve te scheiden en naar buiten te projecteren, teneinde het goede gevoel te beschermen. Onder gunstige omstandigheden is dit al snel minder of nog nauwelijks nodig, en kunnen kleine frustraties gemakkelijk innerlijk geïntegreerd worden en kan de baby zich in allerlei opzichten goed ontwikkelen. Bij patiënten met borderline of psychotische symptomen echter is er op dit aller vroegste niveau hoogstwaarschijnlijk een verstoring is opgetreden. Maar ook in onze dagelijkse ervaringen, bijvoorbeeld in de teams of organisaties waarvan we deel uitmaken kunnen we te maken krijgen met splijting, met projecties en met achterdocht. Het is ook dan helpend om iets meer over deze processen te weten.
 4. Narcisme als afweer van angst en schaamte.
  Er is veel geschreven over narcisme. Is het een ontwikkelingsfase? Een ziekte van de persoonlijkheid? Een naar etiket, een scheldwoord zelfs? In deze bijeenkomst zullen we narcisme leren kennen als afweer van ondraaglijke, primitieve angsten. Deze zienswijze kan ons helpen de uitdagingen van het therapeutisch contact met de narcistische patiënt te verdragen. Ook zullen we stilstaan bij de functie van narcisme als afweer van de schaamte die dreigt wanneer de illusie van de grootheidsfantasie wordt doorgeprikt, en moet plaatsmaken voor de alledaagse werkelijkheid.
 5. Oedipus-complex en oedipale ontwikkeling.
  Freud noemde het Oedipus-complex het kerncomplex van de neurose. Hij situeerde de opkomst en het verloop ervan tussen het derde en het vijfde levensjaar, en beschreef het als de speciale liefde van het kind voor de ouder van het andere geslacht, in combinatie met de rivaliteit met de ouder van hetzelfde geslacht. Melanie Klein, die ook kleine kinderen analyseerde, zag vroege wortels van het Oedipus-complex in het eerste levensjaar, in de relatie van de baby met het eerste ‘object’, de moeder. Nog steeds wordt het Oedipus-complex door veel analytici gezien als de noodzakelijke ontwikkeling die we moeten doormaken om een gezonde positie ten opzichte van de werkelijkheid te kunnen innemen. Aan de hand van voorbeelden zullen we zien dat Oedipale stagnatie te vinden is in de meeste, zo niet alle manifestaties van psychopathologie.
 6. Dromen, dagdromen en onbewuste fantasie. Dromen en dagdromen doen we allemaal; het begrip ‘onbewuste fantasie’ is niet zo eenvoudig te omschrijven. We duiden er onze innerlijke wereld mee aan die zich onttrekt aan ons bewuste besef, maar die wel de bril vormt waardoor we de realiteit waarnemen, en die ons gedrag wezenlijk beïnvloedt. We kunnen ons van onze onbewuste fantasieën bewust worden via de waarnemingen van anderen, die ons vertellen hoe onze uitingen in taal en gedrag hen raken, en welke indruk ze van ons hebben. Hun ervaringen komen niet altijd overeen met hoe we onszelf zien, of hoe we denken dat de ander ons ziet. Hierover nadenken bevordert de persoonlijke ontwikkeling. Maar we zullen in deze bijeenkomst ook ruimschoots stilstaan bij Freuds theorie over de droom, die hij ‘de koninklijke weg tot het onbewuste’ noemde, en we zullen praten over de vraag welke rol dromen kunnen spelen in de actuele klinische praktijk.


Locatie: De Fermerie, Muggenplein 9 Deventer, deze locatie is goed te bereiken met OV en auto, zie voor routebeschrijving www.fermerie.nl
Kosten: 50 euro per avond, voor opleidelingen 30 euro, overmaken naar NL97INGB0000534781 t.a.v. NPaV Amsterdam o.v.v. collegecyclus Deventer met data deelname en naam.
Informatie en/of inschrijving via Maaike Doeven 06-11460224 of mdoeven@heijenk.com Bij inschrijving graag naam en functie vermelden. Inschrijving is definitief na betaling.

Webinar 17-2-2022: Over psychoanalytische psychotherapie met jongeren

In het kader van de NVPP reeks voor belangstellenden “Het kan ook anders… psychoanalytische therapie in een andere setting” zal er tijdens dit webinar aandacht zijn voor luisteren en kijken naar jongeren vanuit psychoanalytisch perspectief. Er wordt stilgestaan bij hoe dit er binnen een behandeling uit kan zien. Tevens is er gelegenheid om aan de hand van eigen ervaringen te oefenen.

Webinarleider Simone Brandsma is psychoanalytisch kinder- en jeugdpsychotherapeut, werkzaam in Leeuwarden bij Kinnik Kind en Jeugd GGZ van GGZ Friesland.

Tijd: 20.00 – ca. 21.15 uur

Voor wie? Voor professionals die geïnteresseerd zijn in  het psychoanalytische gedachtegoed. Ook leden van de NVPP zelf  zijn welkom!

Praktische informatie 20.00 – ca. 21.15 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan  het webinar. Opgeven kan via Ina Wolff, info@nvpp.nl . Na inschrijving zal per email een link toegestuurd worden.

Congres “Het psychotherapeutisch palet van de psychiater”

Op vrijdag 4 maart vindt het congres “Het psychotherapeutisch palet van de psychiater” plaats, zowel live in Sint Michelsgestel als online.
Deze dag, die georganiseerd wordt door de Afdeling Psychotherapie van de NVvPsychiatrie, bestaat uit lezingen in de ochtend en workshops in de middag.

Dit congres richt zich primair op psychiaters en psychiaters in opleiding, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.
Meer informatie is te vinden in de aankondiging.

Psychoanalyse en Film

IDA. Ontroerend en intiem drama van de veel bekroonde regisseur Pawel Pawlikowski.

Met Ida (2013) won Pawel Pawlikowski namens Polen een Oscar voor beste buitenlandse film. In gloedvol zwart-wit volgen we de jonge kloosterlinge Ida in 1962, die voordat ze haar geloften gaat afleggen, haar nog enig overgebleven familielid, de ‘rode’ tante Wanda, moet opzoeken. Samen gaan ze op zoek naar het graf van de joodse ouders van Ida in een tocht die de grenzen van goed en fout aftast.

16-2-2022 om 19:30 uur met de inleiding door Greet Kuipers in Lux Nijmegen.

23-2-2022 om 20:00 uur in het Ketelhuis te Amsterdam, met de inleiding door Sacha Marlisa.

Boekentips

Een van onze sprekers, Stijn Vanheule, heeft een nieuw boek uitgebracht waar we jullie graag op willen attenderen!

Waarom een psychose niet zo gek is.

Binnenkijken in het hoofd van mensen met een psychose

In een psychose staat de wereld op zijn kop: onhoorbare stemmen fluisteren verwarrende boodschappen, de realiteit gedraagt zich vreemd, en anderen lijken doordrongen van duistere bedoelingen. Lastig, zowel voor wie het zelf meemaakt als voor betrokkenen. Maar wat is een psychose nu echt? En hoe kunnen we er beter mee omgaan?

Dit boek brengt een unieke inkijk in de leefwereld van personen met wanen, hallucinaties en andere bevreemdende ervaringen. Aan de hand van vele voorbeelden, inspirerende films en kunst, en getuigenissen uit de eerste hand onderzoekt het vragen als: Wat lokt psychoses uit? Waarom voelt de wereld meestal gewoon aan? Wat kunnen we leren van koppige creatievelingen die hun problematiek te boven kwamen? En tot slot: hoe helpen we iemand uit een psychotische crisis?

Waarom een psychose niet zo gek is. Stijn Vanheule

€ 25,99 EAN 9789401477673 Paperback

Stijn Vanheule is hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse aan Universiteit Gent. Hij is een internationaal gewaardeerd Lacan-kenner, een expert op vlak van psychoses en psychiatrische diagnostiek, en veelgevraagd spreker in Vlaanderen en Nederland.

Een andere tip is de volgende; 

Adolescent Casebook

Novick Adolescent Casebook Cover 01

Edited by Jack Novick and Kerry Kelly Novick

Dit volume brengt 19 psychoanalytische behandelingen van adolescenten van pre-puberteit tot opkomende volwassenheid samen. Met de vrijheid en vertrouwelijkheid van anonimiteit bieden de 58 auteurs van casussen en commentaren van over de hele wereld een state-of-the-art compendium van de behandeling en techniek van adolescenten. Onze collega Gertie Bögels heeft hier ook een bijdrage aan geleverd. 

Het kind in ons

Ook is er een vertaald essay van Melanie Klein verschenen; ‘Het kind in ons, de diepe oorsprong van ons wereldbeeld’. Deze tekst wordt ingeleid en is van een biografische schets voorzien door psychotherapeut en psychoanalytica Leontine Brameijer.

NB: Er is een podcast uitgekomen waarin Leontine Brameijer geïnterviewd wordt over Melanie Klein en haar werk. Luister hier naar de podcast (Stichting Breukvlakken);

https://open.spotify.com/episode/7HWGm6ERVEw7wjnEgjVq7s?si=9nwacfBsQeWCal5qOcuiSA

Een hartelijke groet, namens de organisatie van de Summer University Psychoanalyse!

Marion Wolfis

http://www.psychoanalysesummer.nl

https://mobile.twitter.com/PsychoanalyseSU

https://www.facebook.com/psychoanalysesummer/