Seminarie BVP

Simone Logtenberg  |  1 maart 2021  |  Geen categorie


BELGISCHE VERENIGING VOOR PSYCHOANALYSE –

SOCIÉTÉ BELGE DE PSYCHANALYSE
vzw – asbl

Woensdag seminaries – 2020-2021 cyclus – Het onbewuste in al zijn staten
Séminaires du Mercredi – Cycle 2020-2021 – L’inconscient dans tous ses états

Het onbewuste besmet door de werkelijkheid
L’inconscient contaminé par la réalité

Christine Franckx en Isabelle Lafarge
28/04/2021 20 u/h 30

Tweetalig seminarie over het psychisch impact van een gemeenschappelijke crisis op het individuele en collectieve onbewuste.
Un séminaire bilingue sur l’impact d’une crise collective sur la part la plus inconsciente de notre vie psychique.

Het psychisch leven tussen intimiteit en buitenwereld, waar bevinden we ons wanneer de werkelijkheid zich op een brutale manier onverwachts aandient en de transitionele tussenruimte van verwerking en integratie overspoelt? Terugblikkend op  de pandemie die ons in 2020 plots overviel, willen we stilstaan bij enkele theoretische bedenkingen en treffende voorbeelden uit de klinische praktijk die een licht kunnen werpen op het psychische impact van een externe crisis van formaat.  Waar ontmoeten individuele en collectieve onbewuste elkaar?
Notre vie onirique n’est pas une pure production de l’appareil psychique.  Quand des événements fracassants impactent la collectivité, ils envahissent rêves et cauchemars de nos patients, compliquant le travail du rêve par un effet traumatique qui occupe le devant de la scène. Est-il possible de faire la part des choses entre la réalité qui s’impose dans toute sa brutalité et la conflictualité psychique qui s’en accapare ? Dans l’après-coup d’une telle crise, nous apporterons quelques éclaircissements théoriques et de nombreuses illustrations cliniques à ces questions.

Informatie en aanmelding : www.psychoanalyse.be