Voorlichtingsavond opleiding bij de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging * 03-02-2021

Simone Logtenberg  |  2 januari 2021  |  Geen categorie


Programma Voorlichtingsavond NPAV – woensdag 3 februari 2021
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Online (na inschrijving ontvangt u t.z.t een link voor de voorlichtingsavond)
20.00 -20.05 Ontvangst
20.05 -20.25 Lex Janssen, voorzitter Opleidingscommissie zal u welkom heten en de avond inleiden door te vertellen over inhoud en structuur
van de opleiding tot psychoanalyticus voor volwassenen en
kinderen/jeugdigen
20.25 -20.45 Fernanda Sampaio de Carvalho, lid Opleidingscommissie zal in
aanvulling hierop een en ander specifiek toelichten over de
opleiding tot kinder- en adolescenten analyticus
20.45 -21.30 Merle Heinemeijer, voorzitter van Cursuscommissie zal u meer in detail vertellen over de inhoud van de cursus.
21.30 -22.00 Gesprek met twee kandidaten die uw vragen over het volgen van de opleiding kunnen beantwoorden

Mogelijkheid tot het verkrijgen van verdere informatie

Achtergrond:

De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV) verzorgt een door de International Psychoanalytical Association (IPA) erkende opleiding tot psychoanalyticus voor volwassenen en kinderen /jeugdigen.

Doel van deze opleiding is het zelfstandig kunnen verrichten van zowel psychoanalyses als ook van psychotherapie “on analytic lines”.

Tot de opleiding kunnen worden toegelaten:

 a. zij die in het bezit zijn van een relevante BIG-registratie (psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten) of daartoe in opleiding zijn.

b. artsen en GZ-psychologen. Voor hen is het een vereiste dat eventuele hiaten in kennis en ervaring moeten worden aangevuld.

Voor de opleiding is het verplicht zelf in leeranalyse te gaan bij een opleider van de NPaV.

– Het theoretisch onderwijs betreft een 4 tot 5 jarige cursus in gegeven door ervaren psychoanalytici over de psychoanalytische uitgangspunten en de stromingen zoals deze zich in de loop van de tijd ontwikkeld hebben.

– Het technisch onderwijs wordt gegeven in de vorm van langlopende seminaars waarin door onderlinge uitwisseling klinische vaardigheden ontwikkeld worden.

– Voor het afronden van de opleiding is het vereist twee psychoanalyses en twee psychoanalytische therapieën te verrichten onder intensieve supervisie. Vervolgens: het houden van een maidenspeech over een van de psychoanalyses.

De toelatingsprocedure voor deze opleiding vraagt tijd en zorgvuldigheid. Daarom kunnen wij bij aanmeldingen na 15 mei niet garanderen deze voor september te hebben afgerond.

Inschrijving voor deze voorlichtingsavond bij het secretariaat van de NPaV: info@npav.nl. Wij heten iedereen die belangstelling heeft van harte welkom om contact met ons op te nemen. Informatie bij Angela Binken of Annick Grove, te bereiken op het secretariaat van de NPaV, 020-6737389 (ma + do), Olympiaplein 2, 1076 AB Amsterdam