voorlichtingsavond opleiding psychoanalyticus

Simone Logtenberg  |  24 december 2021  |  Geen categorie


Voorlichtingsavond van de Nederlandse Psychoanalytische
Vereniging op 9 februari 2022
Betreft: De opleiding tot Psychoanalyticus voor volwassenen en/ of kinderen en
adolescenten.
De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV) verzorgt een door de
International Psychoanalytical Association (IPA) erkende opleiding tot
psychoanalyticus voor volwassenen en kinderen /jeugdigen.
Doel van deze opleiding is het zelfstandig kunnen verrichten van zowel
psychoanalyses als ook van psychotherapie “on analytic lines”.
Tot de opleiding kunnen worden toegelaten:
a. zij die in het bezit zijn van een relevante BIG-registratie (psychiaters, klinisch
psychologen, psychotherapeuten) of daartoe in opleiding zijn.
b. artsen en GZ-psychologen. Voor hen is het een vereiste dat eventuele hiaten in
kennis en ervaring moeten worden aangevuld.
Voor de opleiding is het verplicht zelf in leeranalyse te gaan bij een opleider van de
NPaV.

 • Het theoretisch onderwijs betreft een 4 tot 5 jarige cursus in gegeven door ervaren
  psychoanalytici over de psychoanalytische uitgangspunten en de stromingen zoals
  deze zich in de loop van de tijd ontwikkeld hebben.
 • Het technisch onderwijs wordt gegeven in de vorm van langlopende seminaars
  waarin door onderlinge uitwisseling klinische vaardigheden ontwikkeld worden.
 • Voor het afronden van de opleiding is het vereist twee psychoanalyses en twee
  psychoanalytische therapieën te verrichten onder intensieve supervisie.
  Vervolgens tot het houden van een maidenspeech over een van de
  psychoanalyses.
  De toelatingsprocedure voor deze opleiding vraagt tijd en zorgvuldigheid. Daarom kunnen wij bij
  aanmeldingen na 15 mei niet garanderen deze voor september te hebben afgerond.
  Inschrijving voor deze voorlichtingsavond bij het secretariaat van de NPaV: info@npav.nl.
  Wij heten iedereen die belangstelling heeft van harte welkom om contact met ons op te nemen.
  Informatie bij Angela Binken of Annick Grove, te bereiken op het secretariaat van de NPaV,
  020-6737389 (ma + do), Olympiaplein 2, 1076 AB Amsterdam
  Olympiaplein 2, 1076 AB Amsterdam. Tel: 020-6737389. Mail : info@npav.nl
 • Programma Voorlichtingsavond Nederlandse Psychoanalytische Vereniging
  Datum: woensdag 9 februari 2022
  Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
  20.00 -20.05 Ontvangst
  20.05 -20.25 Nelly Vlietstra-Zock, voorzitter Opleidingscommissie zal u
  welkom heten en de avond inleiden door te vertellen over inhoud
  en structuur van de opleiding tot psychoanalyticus voor
  volwassenen
  20.25.20.45 Arjen Schut, opleidingsanalyticus voor kinderen en volwassenen
  zal in aanvulling hierop een en ander specifiek toelichten over de
  opleiding tot kinder- en adolescenten analyticus
  20.45 -21.30 Merle Heinemeijer, voorzitter van Cursuscommissie zal u meer in
  detail vertellen over de inhoud van de cursus.
  21.30 -22.00 Gesprek met twee kandidaten die uw vragen over het volgen van
  de opleiding kunnen beantwoorden
  Mogelijkheid tot het verkrijgen van verdere informatie