woensdag seminarie Brussel

Simone Logtenberg  |  8 februari 2022  |  Geen categorie


“Projectieve identificatie en de innerlijke wereld”

16/02/2022 – FRANÇOISE LABBÉ en CHRISTINE FRANCKX

De BVP houdt op 16 februari een seminarie over projectieve identificatie en de innerlijke wereld:

Melanie Klein gaf een aanzet tot de conceptualisatie van de mechanismen van projectie, introjectie, projectieve identificatie, splitsing en idealisatie die vooraf gaan aan de constructie van het psychische apparaat van het heel jonge kind. Zijzelf en haar navolgers beschreven hoe een innerlijke wereld tot stand komt in de infantiele psyché vanuit de vroege fantasmatische relatie van het infant met het moederlijke lichaam. De psychische leefruimte wordt bevolkt door concrete interne objecten die met elkaar interageren en zich organiseren in een multidimensionele structuur. Projectieve identificatie speelt een belangrijke rol in het tot stand komen en ontwikkelen van deze psychische structuur. In dit seminarie worden deze concepten toegelicht aan de hand van fragmenten uit oorspronkelijke geschriften en geïllustreerd met behulp van klinische fragmenten.

Inschrijving : https://www.psychanalyse.be/nl/event/raconte-moi-la-psychanalyse-actualite-des-concepts/

Praktische info : hybride-vorm 20.30-22.30 in het Huis van de Psychoanalyse, Emile Clausstraat 49, 1050 Brussel of via zoom.