Nieuwbrief ‘Geheimen Gonzen SU22’

Marion Wolfis  |  14 juni 2022  |  Evenementen, Nieuwsbrieven


Beste allen,

Over drie weken start de Summer University ‘Geheimen Gonzen’. We hebben er heel veel zin in en we hopen jullie ook. In deze nieuwsbrief krijg je een inkijkje in de eerste dag en de aankondiging van een zeer interessante studiedag van de NPAV in oktober. Maar nu eerst iets over ons programma van maandag 4 juli.

Programma Summer University Psychoanalyse

maandag 9:30

Jullie kunnen het programma uiteraard zelf inzien, maar ik wil graag eens een dag toelichten. Ik begin met de maandag (4 juli), waarin Marc Hamburger de dag aftrapt met een inleidend college over de psychoanalyse in 2022. En daar zijn we heel blij mee. Marc zorgt altijd voor een helder en met humor gebracht verhaal waarbij hij zeer toegankelijke verwoordingen biedt over de toch immer complexe en ingewikkelde psychoanalytische theorie, zonder afbreuk te doen aan het niet-absolute karakter ervan. Dit keer gaat hij iets vertellen hoe veel van de psychoanalytische concepten tot de verbeelding blijven spreken, zoals droomanalyse, afweer, overdracht en het onbewuste. Hopelijk kan je er bij zijn!

Inleidend college: Psychoanalyse nu. Een groot geheim?

In dit inleidende college lopen we door de psychoanalyse anno 2022. Wat komen we daarin tegen en wat wordt ermee bedoeld? Welke begrippen zijn bruikbaar om de mens op een diep niveau te leren kennen, inclusief zijn meest persoonlijke fantasieën, angsten en geheimen?

Marc Hamburger is vrijgevestigd psychoanalyticus in Utrecht, werkzaam als supervisor en docent in het post-Masteronderwijs voor psychotherapeuten, psychiaters en psychoanalytici.

maandag 11:30

Na de koffie en thee pauze in de hal, gaan we luisteren naar Maggie Eybrechts over ‘Andersheid’. De relatie tussen het Zelf en de Ander is gecompliceerd. Het Zelf heeft enerzijds de Ander nodig voor zijn eigen bestaan en betekenis en aan de andere kant heeft het Zelf de neiging om zich van de Ander te onderscheiden door de Ander als anders te verklaren. Zonder verschil geen betekenis. Maggie heeft een mooi verhaal over andersheid en ze beschrijft dit op een heel authentieke en originele wijze.

Andersheid

Wat als geheimen van de maatschappij, in de vergetelheid geraakt, in onze psyche doorsijpelen? En wat als ze in de veiligheid van de behandelkamer opduiken? Maggie Eybrechts verkent geheimen die we voor onszelf en elkaar hebben rond het thema ‘Andersheid’ en gaat daarbij op zoek naar nieuwsgierigheid voor datgene in onszelf en in elkaar wat wij het liefst geheim willen houden.

Maggie Eybrechts is psychotherapeute en psychoanalytica i.o. met Antilliaanse roots. Zij is sinds tien jaar werkzaam in haar eigen praktijk in Amsterdam en Rotterdam.

Dan volgt er in de hal een heerlijke lunch waarin er genoeg tijd is elkaar te ontmoeten en even de benen te strekken.

maandag 13:30

Om 13:30 uur spreekt Stijn Vanheule. Hij biedt in een prachtig verhaal een nieuw perspectief op wat het betekent een psychose door te maken, en hoe we een taal kunnen vinden om met psychische problemen om te gaan. Hij biedt een blik op hoe beter spreken en luisteren waanzin een menselijk gezicht kan geven. Deze lezing zou je toch niet willen missen.

Tussen code, boodschap en onzin: Lacan’s visie op wat psychotische ervaringen vertellen

Vanuit Lacan’s visie op hallucinaties bespreken we hoe psychotische ervaringen gestructureerd zijn en waarom deze steeds ook de uitdrukking zijn van een onbewuste waarheid. De specifieke vormentaal van de psychose maakt het lastig om deze te lezen, wat precies een van de grote uitdagingen is in het klinisch psychoanalytisch werk met psychose.

Stijn Vanheule is als hoogleraar psychoanalyse verbonden aan Universiteit Gent. Hij werkt tevens als psychoanalyticus in een private praktijk en is lid van de Kring voor Psychoanalyse en de New Lacanian School. 

maandag 14:45

Daarna krijgen we een lezing van Joke van Leeuwen. De inhoud van haar lezing is nog geheim voor ons, daarom laat ik een recensie spreken (Het Nieuwsblad), over haar boek ‘Mijn leven als mens’ die in maart 2021 uitkwam; ‘Er zijn ontelbare verhalen geschreven over families, relaties, vriendschap, liefde en de valkuilen van het leven, maar weinigen doen het zo inventief, prikkelend, grappig, ontroerend en stilistisch fijnzinnig als Joke van Leeuwen in ‘Mijn leven als mens’.

In februari 2022 verscheen ‘Beginnelingen. De jonge jaren van 24 opmerkelijke mensen uit de hele wereld’, non-fictie voor oudere kinderen, jongeren en volwassenen.

Geheimtaal

Auteur, dichter, tekenaar en performer Joke van Leeuwen zal in verschillende vormen een serieuze en speelse bijdrage leveren aan het programma. Wat die zal inhouden is nog geheim.

Joke van Leeuwen schrijft romans, poëzie en kinderboeken. Haar werk is veelvuldig vertaald en bekroond, zij treedt ook graag op. Haar laatste romans zijn ‘Feest van het begin’ (AKO Literatuurprijs 2013), ‘De onervarenen’ en ‘Hier’ en ‘Mijn leven als mens’ (2021). De laatste kinderboeken zijn ‘Ik heet Reinier en ons huis is afgebrand’ (2020) en ‘Toen ik’ (Zilveren Griffel 2018).

Na de koffie en theepauze krijgt haar lezing een mooi vervolg, waarna we 17:30 uur starten met een welkomstborrel.

Inschrijven

Mocht je je willen inschrijven voor de maandag en dinsdag/ of voor de hele week/ of voor enkel woensdag, donderdag en vrijdag, dan kan je je hier nog inschrijven!

Studiedag NPAV ‘idealiseren’

op zaterdag 1 oktober 2022 met als thema IDEALISEREN

Tijdens dit symposium – georganiseerd door de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging – wordt idealisering vanuit verschillende psychoanalytische theoretische perspectieven belicht en met klinische vignetten geïllustreerd. De gelaagdheid van idealisatie komt, zowel in de workshops als in de lezingen, ruim aan bod.

Het belooft een boeiende dag te worden!  

De dag is bedoeld voor psychoanalytici, psychiaters, psychotherapeuten, GZ psychologen en uitdrukkelijk ook voor hen die daarvoor in opleiding zijn. Vanwege de bespreking van klinisch materiaal is een BIG registratie verplicht. Voor collega`s in opleiding is er een gereduceerd tarief. Wees er snel bij, het aantal plaatsen voor het volgen van de workshops is beperkt.

Kijk voor een introductie op het thema, het programma en om je in te schrijven (live of online).

Een hartelijke groet, namens de organisatie van de Summer University Psychoanalyse!

Marion Wolfis

http://www.psychoanalysesummer.nl

Twitter

Facebook